suma1

Dana 17.10.2017.g. u 12:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Konjščina, Ivana Gluhaka 13, biti će predstavljeni radovi na uređivanju šuma šumoposjednika na području gospodarske jedinice: „Lovrečan-Pešćeno“

Program gospodarenja za GJ „Lovrečan – Pešćeno“ obuhvaća katastarske općine:
Konjščina, Pešćeno, Hrašćina, Veleškovec, Lovrečan.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika je Savjetodavna služba.
Izvođač radova je Pro Silva d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10 020 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike jedinica lokalne samouprave da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba Podružnica Krapinsko-zagorske županije.
Za Savjetodavnu Službu: Suzana Gotal, dipl.ing.šum. viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika ,
Za izvođača radova: Denis Stojsavljević dipl.ing.šum.