2

Trenutno se na području Općine Hrašćina odvijaju sljedeći radovi:
Dovršeno je klizište na ŽC 2171 u Hrašćini, a također je uz isto izgrađen djelomično nogostup, presvučena i proširena cesta, uređena bankina i odvodni jarci. Na Mjesnom groblju djelomično uređena ograda i vrši se uređenje staza na groblju, također se izvode radovi na nerazvrstanoj cesti Greblica – Jarek Habekov kao i Andrašici u Vrbovu. Vrijednost projekta je 255.000,00 kuna od toga kroz MRR 150.000,00 kuna, a kroz proračun Općine ostalo. Također smo prijavili projekat uređenja ceste i parkirališta u Trgovišću za nominiranje kroz MRR i KZŽ vrijednost projektne 124.000,00 KN od čega bi Općina sudjelovala sa 31% a MRR sa 69%. Također smo u pripremi prijave drugog projekta nerazvrstana cesta Trgovišće – Gornji Kraljevec od Vinarije prema Gornjem Kraljevcu dužine oko 2000 metara koja bi služila i kao vinska cesta, biciklistička i konjička i pješačka staza. Okvirna vrijednost projektne dokumentacije je oko 240.000,00 kuna a od toga općina bi sudjelovala sa 31% a MRR 69%. Vrijednost ceste iznosila bi oko 1.800.000,00 kuna.9

8

7

6

5

4

3

2

1