DND Hrašćina raspisuje 4.likovni natječaj “Hrašćinski kraljuš”. Tekst natječaja se nalazi u privitku.
Natječaj je raspisan u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka. Molimo da se uz likovne radove pošalju i privole koje su u prilogu.
Veselimo se Vašim radovima, izložbi i druženju sa Vama.