Obavještavamo mještane Općine Hrašćina da će Komunalac Konjšćina d.o.o putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati otpad po naseljima (01.06. i 02.06.2020. ) prema rasporedu u niže navedenoj tablici.

Više informacija o vrstama otpada koje prikuplja  kao i samom radu Reciklažnog dvorišta Konjšćina možete pogledati na web stranici Reciklažno dvorište Konjšćina

Raspored rada mobilnog dvorišta