U prilogu dostavljamo:

– objavu biračima kojom se pozivaju birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača,
– obavijest biračima o vremenu, mjestu i načinu rada ureda radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača