Komunalac Konjščina, d.o.o. je sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19), člankom 5. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19) te člankom 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) proveo postupak jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta.

Sukladno dogovoru započet će s radom mobilnog reciklažnog dvorišta u prosincu 2019., te ovim putem dostavljamo termine rada istog po lokacijama kako slijedi:

OPĆINA HRAŠĆINA,  04.12.2019.

Sajmište Trgovišće, kod eko otoka 08:00-10:00 h
♦ Željeznička stanica Budinščina, kod eko otoka 11:00-13:00 h

Službenu odluku možete preuzeti na sljedećem linku: 3332-2-2019_ 22.11.2019. raspored obilaska MRD Hrašćina