Otvorena savjetovanja sa javnošću

TEMA: Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Hrašćina Početak savjetovanja: 13.05.2022.Završetak savjetovanja: 13.06.2022. -Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini-HRAŠĆINA OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-ETIČKI KODEKS ************************************************************************ TEMA: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu u Općini Hrašćina Početak savjetovanja: 13.05.2022.Završetak savjetovanja: 13.06.2022. OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-ODLUKA O KOMUNALNOM REDU odluka o izmjeni Odluka o komunalnom redu ************************************************************************ TEMA: Odluka o izmjeni  odluke o  komunalnim … Nastavi čitati Otvorena savjetovanja sa javnošću