Tema: NACRT Proračuna za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021.-2022. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

Proračun-u-malom-vodič-za-građane-prijedlog-za-2020.-2022.g.

1-D-OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Proračuna

Plan proračuna za 2020.

Programi uz proračun 2020

Plan-razvojnih-programa-2020 -2022

 

 

*********************************************************************************************************************************************

Tema: ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA

Početak savjetovanja: 11.11.2019.
Završetak savjetovanja: 26.11.2019.

Prijedlog-ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE O NACRTU-PRIJEDLOGU ODLUKE