Tema: NACRT PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU

Početak savjetovanja: 15.11.2023.
Završetak savjetovanja: 30.11.2023.

************************************************************************

Tema: NACRT ODLUKA 

Početak savjetovanja: 10.10.2023.
Završetak savjetovanja: 09.11.2023.

Početak savjetovanja: 05.10.2023.
Završetak savjetovanja: 25.10.2023.