Bagatelna nabava

Bagatelna nabava – Izrada Stručnog rješenja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina

Koncesije

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

Dana 4. travnja 2014. objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.