Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

___________________________________________________________________________________

TemaNACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

_______________________________________________________________

Tema: NACRT Proračuna za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021.-2022. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

Tema: I. izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2019. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

 

______________________________________________________________________________________________

 

TemaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja  biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 11.11.2019.
Završetak savjetovanja: 26.11.2019.

 

_________________________________________________________________________________________________

Tema: Odluka o komunalnom redu Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.

__________________________________________________________________________________________________

Tema: Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.