2022
Godišnji Plan Raspisivanja Javnih Poziva Natječaja Za Financiranje Javnih Potreba Na Području Općine Hrašćina Za 2022 G (307.6k)
Godišnji Plan Raspisivanja Javnih Poziva Natječaja Za Financiranje Javnih Potreba Na Području Općine Hrašćina Za 2023 G (324.2k)
II Izmjena Pravilnika O Unutarnjem Redu (1.5M)
Javni Natječaj Za Financiranje Programa I Projekata Udruga Koje Djeluju Na Području Općine Hrašćine U 2022 Godini (1.2M)
Odluka Deratizacija 2022 (259.7k)
Odluka Kojom Se Utvrđuje Da Nije Potrebno Provesti Stratešku Procjenu Na Okoliš Za IV IDPPUO Hrašćina (593.6k)
Odluka O Dodjeli Sredstava Za Financiranje Programa, Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Iz Proračuna Općine Hrašćina U 2022 G (613.6k)
Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Namijenjenih Financiranju Programa I Projekata Udruga Koje Djeluju Na Području Općine Hrašćine U 2022 Godini (574.2k)
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće (257.3k)
Odluka O Sufinanciranju Nabave Radnih Bilježnica Učenicima S Područja Općine Hrašćina (288.1k)
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Redovitih Učenika Srednjih škola U šk God 2022-2023 (675.2k)
Odluka O Sufinanciranju Troškova Smještaja Učenika Srednjih škola U Učeničkim Domovima U školskoj Godini 2022-2023 (451.1k)
Odluka O Visini Osnovice Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika JUO Općine Hrašćina (222.6k)
Odluka O Započinjanju Postupka Ocjene O Potrebi Strateške Procjene (547.1k)
Plan Klasifikacijskih Oznaka I Brojčanih Oznaka Stvaratelja I Primatelja Akata Općine Hrašćina Za 2022 Godinu (66.8k)
Plan Prijma U Službu U JUO Općine Hrašćina Za 2022 G (594.9k)
Plan Savjetovanja S Javnošću U 2023 (312.5k)
Plan Vježbi Civilne Zaštite Za 2023 Lgod (338.3k)
Prilog 11 Tablični Predložak Za Izradu Polugodišnjeg I Godišnjeg Izvješća O Provedbi PP JLP(R)S 30 6 2022 (72.2k)
Suglasnost I Očitovanje Na Cjenik Javne Usluge Sakupljanja Otpada S Primjenom Od 01 07 2022 (490.5k)