OIB

68733114137

Žiro račun

HR0723600001814600002

Radno vrijeme

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Kontakt

Adresa:
Općina Hrašćina, Trgovišće 23c
49283 Hrašćina - Trgovišće (Hrvatska)

Broj telefona:
049/459-391

Faks:
049/459-391

Email:
opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr