Hrašćinski glasnik – službeno  glasilo Općine Hrašćina

Službeni glasnik Općine Hrašćina  sa skraćenim nazivom Hrašćinski glasnik  izlaziti će po potrebi za izdavanje odluka i drugih akata Općine Hrašćina.

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HRAŠĆINA

Sjedište: TRGOVIŠĆE 23C, 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

Odgovorni urednik: IVANA ČAVEC, mag.oec.

Naziv: Službeni glasnik Općine Hrašćina – Hrašćinski glasnik

ISSN 2939-1385

Učestalost izlaženja: PO POTREBI

Datum prvog broja i postavljanja na web stranicu:  12.05.2022.godina

Glasnici izdani u 2022. godini 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broj 1-12.05.2022.

Broj 2-23.06.2022.

Broj 3-30.06.2022

Broj 4-15.07.2022

Broj 5-26.09.2022.

Broj 6-2.11.2022.

Broj 7-19.12.2022.  

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA.. 2

 1. I.izmjena proračuna općine Hrašćina za 2022. Godinu. 2
 2. Izmjena programa gradnje objekata komunalne infrastruktureu općini Hrašćina za 2022. godinu. 27
 3. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Hrašćina za 2022. godinu. 30
 4. Izmjena programa javnih potreba u športu u 2022. godini 33
 5. Izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu. 34
 6. Izmjena programa utroška sredstava spomeničke rente u 2022. godini 35
 7. Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. 35
 8. Izmjena programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022. godine. 36
 9. Izmjena programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. Godini 36
 10. Izmjena programa brige o djeci i socijalnoj skrbi općine Hrašćina za  2022. godinu. 37
 11. Proračun općine Hrašćina za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu. 38
 12. Program gradnje objekata komunalne infrastruktureu općini Hrašćina za 2023. godinu. 58
 13. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Hrašćina za 2023. godinu. 61
 14. Program javnih potreba u športu u 2023. godini 64
 15. Program javnih potreba u kulturi za 2023.godinu. 65
 16. Program utroška sredstava spomeničke rente u 2023. godini 65
 17. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. 66
 18. Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini 67
 19. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini 67
 20. Program brige o djeci i socijalnoj skrbi općine Hrašćina za  2023. godinu. 68
 21. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu. 69
 22. Odluku o izvršavanju proračuna općine Hrašćina za 2023. godinu. 70
 23. Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hrašćina za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine. 72
 24. Odluku o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Hrašćini 73
 25. Odluku o isplati pomoći roditeljima novorođene djecena području Općine Hrašćina u 2023. godini 74
 26. Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća općine Hrašćina. 75
 27. Odluku o imenovanju Etičkog odbora. 78
 28. Odluku o imenovanju Vijeća časti 78
 29. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina za 2022. godinu. 79
 30. Plan razvojasustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina za 2023. godinu. 87

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA.

1.Plan vježbi civilne zaštite općine Hrašćina za 2023. godinu