Prijavi nepropisno odbačeni otpad

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Osim  prijave zaprimanjem obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem mrežne stranice Općine Hrašćina, građani osobnim dolaskom ili telefonskom linijom mogu prijaviti u Općinu lokacije vezano uz odbačeni otpad. Nakon prijave građana obilaze se prijavljene lokacije te se provodi postupak sanacije, a osiguran je i redovit godišnji nadzor područja JLS.

Obrazac-za-prijavu-odlagališta-na-području-Općine-Hrašćina

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priložen obrazac i isti dostaviti na adresu općina Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Tregovišće ili putem e-maila: opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr