Odluke općinskog vijeća

TipNaziv datoteke/mapeVeličina

pdf
Dodatak Odluci O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 90.2k

pdf
GODIŠNJI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 80.7k

pdf
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2017 G 947.2k

pdf
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2015 90.8k

pdf
HRASCINA II DPPUOH 1M

pdf
Izmjena Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 89k

pdf
Izmjena Odluke O Priključenju Na Komunalne Vodne Građevine 112.2k

pdf
Izvjesce O Izvršenju Proracuna Opcine Hrascina Za Prvo Polugodiste 2.3M

pdf
Izvješće O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 195.2k

pdf
Izvješće O Stanju Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina Za 2014 Godinu 124.7k

pdf
Javni Poziv Nerazvrstane Ceste 650.3k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Zagorskoj Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi 258.9k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja a Području Općine Hrašia Rekonstrukija Zgrade Doma Kulture I Izgradnja Parkirališta U Trgovišću 326.4k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina U 2016 G 361.9k

pdf
Odluka O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina 495.7k

pdf
Odluka O Godišnjem Obračunu Proračuna Općine Hrašćina Za 2016 2.7M

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina 426.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području OPĆINE HRAŠĆINA Za 2017 500.5k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2018 603.2k

pdf
Odluka O Izboru Inventurne Komisije Opčine Hrašćina 399.2k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Groblja I Javnih Površina Na Podrčju Općine Hrašćina 268.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Javne Rasvjete Na Području Općine Hrašćina 269.9k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima Na Području Općine Hrašćina 272.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Održavanje Nerazvrstanih Cesta Na Području Općine Hrašćina 265.6k

pdf
Odluka O Izboru Ovlaštenih Potpisnika Financijske Dokumentacije Općine Hrašćina 454.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode Općine Hrašćina 398.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine U Vlasništvu Općine Hrašćina 415.1k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata 407.5k

pdf
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća Općine Hrašćina 425.7k

pdf
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi 2018 442.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Koeficijentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika Jedinstvenog Upravnog Odjela 480.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnom Doprinosu 2018 444.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Visini Naknade članovima Općinskog Vijeća I Vijeća Mjesnih Odbora 409.8k

pdf
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašićina Za 2017 1M

pdf
Odluka O Korištenju Javnih Povrsina I Drugih Nekretnina U Vlasnistvu Opcine Hrascina U Svrhu Politickih Aktivnosti 1M

pdf
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Upravljanje Groblja Hrašćina 531.4k

pdf
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina 5.8M

pdf
Odluka O Određivanju Prijevoza Pokojnika Financiranih Iz Proračuna Općine Hrašćina 722.3k

pdf
Odluka O Općinskim Porezima Općine Hrašćine 2018 1.5M

pdf
Odluka O Osnivanju Stožera Civilne Zaštite 526.3k

pdf
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika, Visini Naknade Za Rad Zamjenika Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedeni Dužnosnika 936.3k

pdf
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika I Zamjenika Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće 451.7k

pdf
Odluka O Raspoređivanju Sredstva Za Rad Političkih Stranaka 584.4k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OSNOVNA ŠKOLA 500.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SREDNJA ŠKOLA 1.2M

pdf
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Redovnih Učenika Srednjih škola Na Području Općine Hrašćina 2016 2017 Godini 751.8k

pdf
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti 1M

pdf
Odluka Prihvaćanje Izvješća DVD a 124.2k

pdf
Odluka O Darovanju Zemljišta 89k

pdf
Odluka O Davanju Na Privremeno Ili Povremeno Korištenje Doma Kulture 122.6k

pdf
Odluka O Davanju Prethodne Suglasnosti 112k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Zagorskom Vodovodu 91.6k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja 2014 113.5k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina 117k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Za 2015 116k

pdf
Odluka O Donošenju I Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina 154.9k

pdf
Odluka O Držanju Pasa I Mačaka 119.4k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka 2014 God 98.8k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2015 Godini 99k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2016 99k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina 113.6k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Utvrđivanje Stanja Nekretnina U Vlasništvu Općine Hrašćina 89.5k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih 98k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2015 115.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2016 115.2k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Održavanje I čišćenje Groblja 114.5k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Održavanje Javne Rasvjete 112.5k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Odtžavanje Nerazvrstanih Cesta 113.3k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 89.5k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnim Djelatnostima 89.3k

pdf
Odluka O Izradi I IDPPUO Hraščina 139.3k

pdf
Odluka O Izradi I Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina 131.3k

pdf
Odluka O Izradi II Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hraščina 140.2k

pdf
Odluka O Izvršenju Proračuna Za 2015 101k

pdf
Odluka O Koncesiji 133.3k

pdf
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja Dodatak 90.3k

pdf
Odluka O Naknadi Za Razvoj Na Uslužnom Području 93k

pdf
Odluka O Osnivanju Savjeta Mladih 133.9k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Sustava Zaštite I Spašavanja 90.2k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Zaštita I Spašavanje 90.7k

pdf
Odluka O Prijenosu Vlasništva Nad Komunalnim Vodnim Građevinama 92.5k

pdf
Odluka O Socijalnoj Skrbi 177.6k

pdf
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Koncesiji 89.3k

doc
Odluka O Sufin Prijvoza OŠ V Nazor 25.5k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza SŠ 90.6k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OŠ 107.8k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SŠ 94.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika Osnovne škole 94.7k

pdf
Odluka O Sufinancuranju Prijevoza Učenika OŠ 94.8k

pdf
Odluka O Trgovini Na Malo Izvan Prodavaonica 116.8k

pdf
Odluka O Uređenju Prometa Na Području Općine Hrašćina 171.5k

pdf
Odluku O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina 587.4k

pdf
Pravilnik O Financiranju Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćina 4.4M

pdf
Program Utroška Sredstava Za 2014 Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada 85.5k

pdf
Rjesenje O Izboru Odluka Za Status I Poslovnik 641.3k

pdf
Rjesenje O Izboru Podpredsjednika OV 402.7k

pdf
Rjesenje O Izboru Prdsjednika OV 390.4k

pdf
Rjesenje O Mandatnoj Komisiji OV 400.2k

pdf
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje 397k

pdf
SREDNJOROČNI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 82.1k

pdf
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina U 2015 111.2k

pdf
Srednjorocni Plan Davanja Koncesija 2015 2017 118.9k

pdf
Trogodišnji Plan Davanja Koncesija U Području Komunalnih Djelatnosti 2017-2019 G 1.2M

pdf
Zakljucak O Mandatnoj Komisiji OV 408.8k

pdf
Zaključak Imenovanje Suca Prorotnika 327.3k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja O Radu DObrovoljnog Vatrogasnog Društva Hrašćina Trgovišće 203.2k

pdf
Zaključak Prihvaćanje Izvješća DVD a Za 2014 Godinu 134.8k

pdf
Zaključak Zagorski Vodovod 129.9k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 80.8k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća O Radu DVD Hrašćina Trgovišće 111.1k

pdf
Odluka O Komunalnom Doprinosu 88.7k

doc
Odluka O Isplati Pomo¦çi Roditeljima Novoro¦Ĺene Djece 44.5k