KZŽ sufinancira nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Krapinsko–zagorska županija i ove godine sufinancira troškove nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:
– jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,
– obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,
– obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,
pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:
– 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,
– 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,
– 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,
– 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,
– 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,
a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.
Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o zajedničkom kućanstvu (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).
Obrasci Zahtjeva i Izjave o zajedničkom kućanstvu mogu se, osim u Upravom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ, podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb.
Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2015. godine.

Zahtjev udžbenici 2015
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Više na: www.kzz.hr

KUD “Meteor” u Gotalovcu i Loboru

KUD “Meteor” sudjelovao je u nedjelju na tradicionalnoj manifestacijiji „Tak se negda pri nami delale“ koja je održana u Gotalovcu od 24. do 26. srpnja 2015. godine u organizaciji Udruge Gotali.
Tijekom popodnevnih sati kod “Fridljevog melina” i na “Bočkajevom dvorišču“ uprizoreni su stari zanati i običaji. U prikazu su sudjelovale i članice sekcije vezilja KUD-a “Meteor“, a u kulturno-umjetničkom programu nastupila je mala i velika folklorna grupa KUD-a.

Velika folklorna grupa nastupila je u subotu 25.7. na Večeri folklora u organizaciji KUD-a Lobor u sklopu manifestacije “Janine 2015″ povodom Dana općine Lobor.

Završena deratizacija na području općine Hrašćina

Završena je deratizacija na području općine Hrašćina u koju su bila uključena sva aktivna kućanstva, ali i kuće i gospodarski objekti koji se ne koriste tijekom cijele godine te napuštene zgrade gdje su deratizaciju vršili djelatnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica. Kućanstvima je podjeljeno ili je postavljeno ukupno 719 komada mamaca u ukupnoj vrijednosti od 13.481,25 kuna.
Deratizacija je za stanovnike općine bila besplatna.Troškovi deratizacije u cijelosti su podmireni iz proračuna Općine.

Obavijest u vezi držanja pasa na području Općine Hrašćina

Općina Hrašćina obavještava vlasnike i držaoce pasa na području općine da je odredbama Odluke o držanju, registraciji i o postupku s registriranim prima i mačkama lutalicama na području općine Hrašćina propisano da se psi čuvari, lovački, sportski i kućni psi drže vezani ili u zatvorenom i dobro ograđenom prostoru, a prilikom izvođenja na javne površine moraju biti vezani na uzici i biti pod nadzorom vlasnika.

Psi koji se kreću po javnim površinama bez nadzora vlasnika ili držaoca bit će uhvaćeni i zbrinuti na trošak vlasnika.

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade

Obavještavaju se korisnici primanja zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra za socijalnu skrb da dostave potvrde ili rješenje o istome u Zagorski vodovod d.o.o Zabok radi ostvarivanja prava na plaćanje 60% osnovne cijene vodnih usluga sukladno važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga.

Cijena vodnih usluga za socijalno ugrožene građane utvrđena je odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi nadležni Centar za socijalnu skrb.

Obavijest Zagorskog vodovoda možete vidjeti ovdje.

Članice Prirodoslovnog aktiva Srednje škole Bedekovčina posjetile hrašćinski kraj

Članice Prirodoslovnog aktiva Srednje škole Bedekovčina prošli su tjedan obišle hrašćinski kraj.
Obilazak su započele u prostorijama Općine Hrašćina gdje ih je ugostio načelnik Općine, Branko Tukač, te ih upoznao s poviješću Hrašćinskog meteorita nakon čega su se članice Prirodoslovnog aktiva zajedno s načelnikom i pročelnicom uputile u Domovec i razgledale mjesto pada meteorita.
SŠ Bedekovčina u Hrašćini
Nakon obilaska mjesta pada meteorita uslijedio je i posjet Vinariji Bolfan.
Više možete pročitati ovdje.

ODRŽAVANJE DRVEĆA I GRMLJA UZ NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA

Općina Hrašćina poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze uz nerazvrstane ceste da temeljem Zakona o cestama najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvijanja prometa (nagnuta i trula stabla) na širini od 1 m mjereno od ruba nerazvrstane ceste.
Ako ne postupe po gore navedenom pozivu, Općina Hrašćina će osigurati izvođenje potrebnih radova na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Ako bi gore navedeni radovi smetali prometu ili ugrožavali promet na cesti, vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta trebaju osigurati privremenu regulaciju prometa.
Obveza je svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da održavaju drveće u zdravom stanju, odnosno da na vrijeme uklone, dakle odrežu sve trule grane i uklone drveće, kako ne bi došlo do pada grane ili drveta na cestu i samim time do prometne nesreće ili zastoja prometa, za što će tada morati odgovarati sami vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta i za što će trebati nadoknaditi štetu koja je u toj nesreći nastala.
Također je obveza svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da uklanjaju grmlje i održavaju travnate površine na način da se osigura preglednost u zaštitnom pojasu ceste, kako bi se umanjio rizik od prometne nezgode (nalet na pješaka, nalet na divljač ili prometne nezgode na željezničko-cestovnim prijelazima, raskrižjima, priključcima i prilazima te slične nezgode).
Za sve dodatne informacije građani se nogu javiti u Općinu Hrašćina ili na tel. 049/459-391

ODRŽAVANJE DRVEĆA I GRMLJA UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Podsjećamo mještane Općine Hrašćina da je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 09.04.2015. godine objavila Poziv u vezi održavanja drveća i grmlja uz županijske i lokalne ceste koji prenosimo u cijelosti.

POZIV ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U VEZI ODRŽAVANJA DRVEĆA I GRMLJA UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvijanja prometa (nagnuta i trula stabla), a sve temeljem članka 56. stavka 2. Zakona o cestama u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva. Zaštitni pojas je pojas uz cestu koji je mjereno od ruba cestovnog zemljišta za županijske ceste širok 15 m, a za lokalne ceste 10 m.
Ako ne postupe po gore navedenom pozivu, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije će osigurati izvođenje potrebnih radova na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Podaci o trasama županijskih i lokalnih cesta su dostupni na http://www.zuc-kzz.hr/karta-cesta (karta i popis cesta). Svi ostali podaci su dostupni na http://www.zuc-kzz.hr.
Ako bi gore navedeni radovi smetali prometu ili ugrožavali promet na cesti, vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta trebaju osigurati privremenu regulaciju prometa.
Obveza je svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da održavaju drveće u zdravom stanju, odnosno da na vrijeme uklone, dakle odrežu sve trule grane i uklone drveće, kako ne bi došlo do pada grane ili drveta na cestu i samim time do prometne nesreće ili zastoja prometa, za što će tada morati odgovarati sami vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta i za što će trebati nadoknaditi štetu koja je u toj nesreći nastala.
Također je obveza svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da uklanjaju grmlje i održavaju travnate površine na način da se osigura preglednost u zaštitnom pojasu ceste, kako bi se umanjio rizik od prometne nezgode (nalet na pješaka, nalet na divljač ili prometne nezgode na željezničko-cestovnim prijelazima, raskrižjima, priključcima i prilazima te slične nezgode).