SAVJETOVANJE – STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE

Krapinsko-zagorska županija objavila je savjetovanje vezano uz nacrt Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani građani i građanke Krapinsko-zagorske županije da sudjeluju u savjetovanju te svoje komentare pošalju putem službenog obrasca najkasnije do 16. srpnja 2016. godine.

Službeni obrazac za savjetovanje, sve dokumente i dodatne informacije možete potražiti na: http://kzz.hr/savjet-zrs-2020

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) navodi u Članku 13. da je županijska razvojna strategija temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno–gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:
• osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme
• SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje)
• županijske razvojne vizije
• strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera
• provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije
• kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija
• identifikacije politike Županije prema posebnim područjima
• opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije.

Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2016. godini

natjecaj
Načelnik Općine Hrašćina dana 06. lipnja 2016. godine objavljuje Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2016. godini.

Prijave se dostavljaju osobno u prostorije Općine Hrašćina.
Rok za podnošenje prijava istiće 06. srpnja 2016. godine.

Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udrugama u 2016. godini
1-PRIJAVNICA-UDRUGE 2016 OPIS PROGRAMA
2-OBRAZAC PRORAČUNA 2016
3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
4-OBRAZAC O PARTNERSTVU
Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija za opće dobro

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja (programi, projekti i manifestacije)

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Načelnik Općine Hrašćina donio je 20.05.2016. godine Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/ natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Hrašćina za 2016. godinu.

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, Programu financiranja socijalne skrbi za 2016. godinu i Programu javnih potreba u športu za 2016. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u Općini Hrašćina.
Općina Hrašćina će u 2016. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Javni poziv/natječaj kojim će se financirati više od 10 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta, kulture, socijalne skrbi i ostalih javnih potreba u ukupnom iznosu od 65.500,00 kuna.

Informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2016

ZAHVALA NAČELNIKA

Poštovani!
Kao načelnik općine Hrašćina zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji i provođenju programa i događanja povodom obilježavanja Dana općine Hrašćina. Zahvaljujem se svima koji su svojim prisustvom i nazočnošću uveličali ove naše dane.
Još jednom svima veliko hvala.
Načelnik općine
Branko Tukač

Obilježen Dan općine

Obilježavanje Dana općine Hrašćina započelo je svečanim polaganjem vijenca na spomenik u Trgovišću. Vijenac su položili delegacija općine Hrašćina, predstavnici udruga s područja općine i gosti na svečanoj sjednici.

U Domu kulture prilikom dočeka gostiju prikazana je snimka “Hrašćina iz zraka” koju je snimio Josip Marković.
Svečanu sjednicu je otvorila voditeljica programa Jagoda Šmit.
Uz općinske vijećnike, predsjednicu Općinskog vijeća Ljubicu Mikulčić i načelnika Branka Tukač i djelatnice općine Hrašćina, svečanosti su prisustvovali i brojni gosti: europarlamentarku Marijanu Petir, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasnu Petek, predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, županijski viječnici Željka Zozoli i Tanju Tukač, izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Tomislav Žiljak, dekan Hrvatske akademije dramskih umjetnosti Borna Baletić, predstavnici okolnih općina i gradova, ravnateljica OŠ „Vladimir Nazor“ Marija Zozoli, voditeljica PŠ Hrašćina Jadranka Plantak, direktor poduzeća Zagorski vodovod d.o.o. Mario Mihovilić, predtavnici udruga i brojni građani općine Hrašćina.
Prisutne je pozdravila i prva im se obratila predsjednica Općinaskog vijeća Općine Hrašćina Ljubica Mikulčić. Nakon toga obratio prisutnima se obratio načelnik Branko Tukač te dao kratki pregled aktivnosti općine u proteklom razdoblju i planova za naredni period.
Sljedeća je prisutne pozdravila Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, čestitavši svima Dan općine uz naglasak da je došla ovdje “odati priznanje i dati svoju podršku hrašćincima i svima koji žive u ruralnim sredinama”, pohvalila je načelnika i njegove suradnike koji svoj posao obavljaju u “gotovo nemogućim okolnostima”, te je napomenula da nije za reformu o kakvoj se priča nego za onu u kojoj će se općinama vratiti financijska sredstva za još više dobrih projekata kojima će se stanovništvu u ruralnim sredinama omogućiti bolji standard i bolji život. Na kraju je izjavila da će nam kao zastupnica u Europskom parlamentu biti na raspolaganju za sve dobre projekte u budućnosti.
U ime prisutnih gradonačelnika i načelnika prisutnima se obratio načelnik Općine Budinščina zaželjevši svima žiteljima Općine Hrašćina sretan Dan općine.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki svima je čestitala Dan općine i najavila daljnje aktivnosti na izgradnji sportske dvorane u Trgovišću te daljnju međusobnu dobru suradnju.
Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, zaželjela je svima sretan Dan općine i pohvalila dobru suradnju općine sa županijom koja će i dalje ostati takva.
U nastavku svečane sjednice predsjednica Općinskog vijeća i načelnik Općine dodjelili su Plakete KUD-u “Meteor” – Radionici za izradu ručnih radova, suvenira, nakita i predmeta za uspomenu i Ivanu Miter, a načelnik općine je nakon toga dodijelio Zahvalnice za višegodišnju suradnju Jagodi Šmit i Slađani Krivak.

Cjelokupnu svečanost kulturno-umjetničkim programom uveličali su učenici PŠ Hrašćina, pod vodstvom Jadranke Plantak i Ivana Povijača i članovi malog folklora KUD-a „Meteor“ pod vodstvom Jasne Tukač.

Nakon svečane sjednice načelnik je sve prisutne pozvao na zajedničko druženje.

U prostorijama Doma Kulture prisutni su gosti mogli razgledati izložbu rukotvorina vezilja KUD-a “Meteor.

Subotnja događanja povodom Dana Općine

Subotnja događanja započela su u prijepodnevnim satima izložbom slika i podjelom priznanja “Društva naša djeca Hrašćina” U dvorani Doma kulture u Trgovišću. Dodjelu priznanja otvorila je predsjednica Društva Jadranka Plantak, pozdravivši sve prisutne i čestitavši im na uspješnom sudjelovanju na likovnom natječaju “Hrašćinski kraljuš”.
Svečanosti su nazočili načelnik Branko Tukač, ravnateljica OŠ Budinščina Marija Zozoli i članovi ocjenjivačkog povjerenstva Dragutin Zozoli, Ljerka Čukelj i Marijana Grden.
Priznanja su dodijeljna u tri kategorije: predškolski uzrast, djeca od 1. do 4. razreda OŠ i djeca od 5. do 8. razreda OŠ. Nagrade i pohvalnice dodijelili su Ljubica Mikulčić, predsjednica Općinskog vijeća, načelnik Branko Tukač, Ljerka Čukelj, Marijana Grden i Dragutin Zozoli, članovi povjerenstva za odabir nagrađenih radova te ravnateljica škole Marija Zozoli. Priznanja mentorima nagrađenih učenika dodijelila je Jadranka Plantak.

U popodnevnim satima u Kuriji Belošević održano je 20. tradicionalno “Sječanje na pad Hrašćinskog meteorita” na kojem je predstavljena Monografija pod nazivom Strossmayer u Hrašćini.
Prisutne je u ime domaćina pozdravila gospođa Spomenka Štimac, a u ime Općine Hrašćina predsjednica OV Ljubica Mikulčić dok se prisutnima ispred Županije Krapinsko-zagorske obratio pročelnik Ivan Lamot.

Tijekom popodnevnih sati streličarski klub “Budinščina” družio se s mještanima u parku u Trgovišću.

U večernjim satima održana je Večer folklora uz KUD-a “Meteor” Hrašćina TRgovišće s gostima i izložba rukotvorina Vezilja KUD-a “Meteor” u dvorani Doma Kulture u Trgovišću.
Program je otvorila voditeljica Jagoda Šmit, a prvi su nastupili mala i srednja grupa KUD-a “Meteor”, a nakon toga pridružili su se i ostali KUD-ovi i to: KUD Prepuštovec, Grad Zagreb, KUD “Veliko Trojstvo” iz Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija, KUD Salinovec i KUD Remetinec, Varaždinska županija i KUD “Prigorec”, Koprivničko-križevačka županija, a predstavila se i udruga Gotali iz Općine Budinščina. Program je završio nastupom velike sekcije KUD-a “Meteor” Hrašćina Trgovišće.
Na kraju programa prisutnima su se obratili načelnik Branko Tukač, predsjednik KUD-a “Meteor” Zdravko Vuk-Šavorić i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Pozdravili su sve prisutne i čestitali svim izvođačima na programu te ih pozvali na druženje iduće godine povodom Dana Općine Hrašćina. Nakon toga prisutni izvođači podružili su se u prostorijama vatrogasnog doma u Trgovišću.

Nedjeljnja događanja U Hrašćini

Događanja povodom Dana Općine započela su svečanom misom u župnoj crkvi Sv. Nikole B. u Hrašćini koju je predvodio župnik vl. Vladimir Vizir.
Nakon toga održana je skupština Udruge vinara i vinogradara “Trsek” i podjela priznanja u dvorani Doma kulture u Trgovišću.

U centru Trgovišća izvedena je pokazna vježba članova DVD-a Hrašćina Trgovišće koju je predvodio zapovjednik Ivan Hanžek.

Nakon toga započelo je druženje s udrugama pod šatorom u Trgovišću uz grah kojeg su pripremili članovi DVD-a Hrašćina Trgovišće, lovački gulaš članova LD “Srndač” Hrašćina Trgovišće, “fiš” kojeg je pripremilo ribičko društvo “Šaran” te degustaciju vina Udruge vinara i vinogradara “Trsek”. Programu su se pridružili Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina i vezilje KUD-a “Meteor” Hrašćina Trgovišće, a sve je popraćeno nastupom limene glazbe “Sv. Martin” iz Brezničkog Huma.

BESPLATNI UDŽBENICI UČENICIMA NIŽIH RAZREDA PŠ HRAŠĆINA

Svi učenici od prvog do četvrtog razreda koji pohađaju Područnu školu Hrašćina na početku nove školske godine dobit će besplatne školske udžbenike, odluka je to Općinskog vijeća Općine Hrašćine donesena u ponedeljak na 18. sjednici. Općina će kompletno financirati nabavu udžbenika koji će biti u vlasništvu škole i moći će ih koristiti više generacija. Na sjednici je donijeta i odluka o osnivanju Savjeta mladih općine Hrašćina te je za provedbu izbora članova savjeta imenovano tročlano povjerenstvo u kojem su Mirica Drnetić, Željko Žunec i Darko Jertec. Prihvaćene su i I. izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Hrašćina nužne za nastavak pripremnih radova za izgradnju sportske dvorane u sklopu PŠ Hrašćina. Donesena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Hrašćina za 2016 godinu. Na svečanoj sjednici povodom Dana općine, plaketu će dobiti Radionica za izradu ručnih radova, suvenira, nakita i predmeta za uspomenu KUD-a Meteor te Ivan Miter na prijedlog Lovačkog društva.