OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Tijekom noći 26. travnja 2016. godine došlo je do pojave mraza na nekim lokalitetima u Krapinsko-zagorskoj županiji. Višegodišnji nasadi (voćke i vinova loza) su u većoj ili manjoj mjeri oštećeni. Biljke koje su oštećene mrazom, ali nije došlo do potpunog smrzavanja mladica i listova, preporučujemo poprskati jednim od fizioloških biostimulatora, kao što su npr. Drin ili Poly – Amin. Ova sredstva pomoći će biljkama da lakše prebrode stresne uvjete i oporave se.

Ukoliko je došlo do potpunog smrzavanja biljnih organa, primjena biostimulatora nema smisla jer se ova sredstva primjenjuju folijarno (preko lista). U tom slučaju treba vinovu lozu prihraniti KAN-om ili nekim drugim dušičnim gnojivom brzog djelovanja, kako bi što prije potjerale mladice spavajućih pupova (suočica).

Radovi na području Općine Hrašćina

komunalni_radovi
Na području naselja Hrašćina na ŽC 2171 započeli su radovi na sanaciji klizišta. Radove izvodi poduzeće MS Milengrad. Predviđeni rok završetka radova je 30. lipanj a troškovi radova procijenjeni su na 337.500,00 kuna.

Hrvatske vode započele su sa djelomičnim uređenjem potoka Jarek Habekov-Grđani, a nastavak radova očekuje se tijekom lipnja i srpnja ove godine. radovi se izvode kako bi se spriječilo izlijevanje vode iz korita te poplave kuća i gospodarskih objekata u zaselku Gregureki, te obradivih površina uz cijeli tok potoka.

Općina Hrašćina nastavlja i s uređenjem nerazvrstanih lokalnih makadamskih cesta na području općine Hrašćina, a u tijeku je i nastavak izgradnje javne rasvjete u Vrbovu (postava rasvjetnih tijela i spajanje uzemljenja).

Poziv za predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina

I ove godine povodom obilježavanja Dana Općine dodijelit će javna priznanja Općine.
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje javni Poziv za predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina za 2016. godinu.

Predmet Poziva je dostava prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina.

Pismeno obrazloženi Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina podnosi se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja.

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi Općinskog vijeća, Mjesni odbori, građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe.

Rok za dostavu prijedloga je 30. travanj. 2016. godine.

Poziv za dostavu prijedloga

Javna rasprava o Prijedlogu Plana prostornog uređenja Općine Hrašćina

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Hrašćina trajati će od 18.04.2016. do 26.04.2016., a provest će se u prostorijama Općine
Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Trgovišće.

Javno izlaganje održat će se dana 20.04.2015. u 13:00 h u prostorijama Općine Hrašćina, Trgovišće 23c.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje koje imaju pravni interes na području obuhvata Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida najkasnije do 26.04.2016.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga PPUO Hrašćina

Likovni natječaj „Hrašćinski kraljuš“

Društvo Naša djeca Hrašćina raspisuje likovni natječaj „Hrašćinski kraljuš“ za predškolce (i one koji ne pohađaju vrtić) i djecu od 1. do 8. razreda.
Na natječaj se mogu prijaviti djeca s područja Krapinsko-zagorske županije.
Cilj natječaja je promicanje prirodnih i kulturnih ljepota užeg i šireg zavičaja.
Stručni ocjenjivački sud će odabrati radove za izložbu koja će biti postavljena u Domu kulture u Trgovišću povodom obilježavanja Dana općine Hrašćina krajem svibnja.
Tri najuspješnija rada u svakoj kategoriji bit će nagrađena, a nagrade će biti dodijeljene na prigodnoj svečanosti, također u sklopu Dana općine Hrašćina.
Natječaj je otvoren do 2. svibnja 2016. godine.
Propozicije natječaja možete pročitati na web stranici općine Hrašćina te facebook stranici DND Hrašćina.

Tekst likovnog natječaja “Hrašćinski kraljuš”

RADOVI NA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA

Općina Hrašćina nastavlja radove na izgradnji komunalne infrastrukture.
U tijeku su radovi na izgradnji mreže javne rasvjete na sve četiri trafostanice u Vrbovu, te na proširenju postojeće mreže u Jarku Habekovom (zaselak Tukači), nastavak proširenja javne rasvjete u naselju Gornjaki uz županijsku cestu i zaselku Futači-Cimići, uz županijsku cestu na dijelu Hrašćina-Trgovišće, uz D24 u Gornjem Kraljevcu i uz županijsku cestu u Maretiću.
Završeni su radovi u Donjem Kraljevcu (zaselak Čavci) i radovi na potezu Božići – Vis (Gornji Kraljevec).
Nastavlja se i izvođenje radova na nerazvrstanim cestama na području općine Hrašćina.

Dana 17. ožujka 2016. načelnik općine Branko Tukač obišao je s predstavnicima Županijskih cesta ravnateljem g. Željkom Vincelj i g. Vladimirom Krasnik županijske ceste na području općine Hrašćina te je dogovoreno da će se tijekom godine sanirati klizište Gornjaki-Hrašćina u dužini cca. 120 m, djelomično sanirati klizište u Domovcu (riješiti pitanje odvodnih jaraka) te da će se novim asfaltom presvući dio ceste u Domovcu i Vrbovu dužine cca. 1700 m a na ostalim županijskim cestama na području općine planira se izvrši sanacija postojećih cesta i bankina.

Javni poziv za osposobljavanje

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za osposobljavanje za obavljanje poslova voćar(ka), proizvođač (ica) i prerađivač(ica) voća, vinogradar(ka), vinar(ka) te cvjećar(ka).

Rok za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje je do 20. ožujka 2016. godine. U obzir će se uzeti prijave, prema redoslijedu zaprimanja, koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, sve do popunjena određenog broja polaznika po tečaju a prednost će imati nezaposlene osobe.

JAVNI POZIV

Obrazac za prijavu