Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima u 2015. godini

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sklopu programa poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu.
Mogu se prijaviti učenici, državljani RH, s prebivalištem na području RH, redoviti učenici. Prednost će imati učenici slabijeg materijalnog statusa, boljeg školskog uspjeha, učenici koji su osvojili mjesta na međunarodnom i domaćem natjecanju i slično.
Mjesečni iznos stipendije iznositi će 750 kuna po učeniku za školsku godinu 2015./16. Ovim javnim pozivom planira se dodijeliti tisuću stipendija. Na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje http://www.hzz.hr objavljen je popis zanimanja koja su određena kao deficitarna temeljem kojeg će nadležni ured HZZ-a davati mišljenje koje je dio obvezne dokumentacije.
Javni poziv

KZŽ sufinancira nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Krapinsko–zagorska županija i ove godine sufinancira troškove nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:
– jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,
– obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,
– obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,
pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:
– 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,
– 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,
– 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,
– 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,
– 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,
a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.
Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o zajedničkom kućanstvu (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).
Obrasci Zahtjeva i Izjave o zajedničkom kućanstvu mogu se, osim u Upravom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ, podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb.
Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2015. godine.

Zahtjev udžbenici 2015
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Više na: www.kzz.hr

KUD “Meteor” u Gotalovcu i Loboru

KUD “Meteor” sudjelovao je u nedjelju na tradicionalnoj manifestacijiji „Tak se negda pri nami delale“ koja je održana u Gotalovcu od 24. do 26. srpnja 2015. godine u organizaciji Udruge Gotali.
Tijekom popodnevnih sati kod “Fridljevog melina” i na “Bočkajevom dvorišču“ uprizoreni su stari zanati i običaji. U prikazu su sudjelovale i članice sekcije vezilja KUD-a “Meteor“, a u kulturno-umjetničkom programu nastupila je mala i velika folklorna grupa KUD-a.

Velika folklorna grupa nastupila je u subotu 25.7. na Večeri folklora u organizaciji KUD-a Lobor u sklopu manifestacije “Janine 2015″ povodom Dana općine Lobor.

Završena deratizacija na području općine Hrašćina

Završena je deratizacija na području općine Hrašćina u koju su bila uključena sva aktivna kućanstva, ali i kuće i gospodarski objekti koji se ne koriste tijekom cijele godine te napuštene zgrade gdje su deratizaciju vršili djelatnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica. Kućanstvima je podjeljeno ili je postavljeno ukupno 719 komada mamaca u ukupnoj vrijednosti od 13.481,25 kuna.
Deratizacija je za stanovnike općine bila besplatna.Troškovi deratizacije u cijelosti su podmireni iz proračuna Općine.

Obavijest u vezi držanja pasa na području Općine Hrašćina

Općina Hrašćina obavještava vlasnike i držaoce pasa na području općine da je odredbama Odluke o držanju, registraciji i o postupku s registriranim prima i mačkama lutalicama na području općine Hrašćina propisano da se psi čuvari, lovački, sportski i kućni psi drže vezani ili u zatvorenom i dobro ograđenom prostoru, a prilikom izvođenja na javne površine moraju biti vezani na uzici i biti pod nadzorom vlasnika.

Psi koji se kreću po javnim površinama bez nadzora vlasnika ili držaoca bit će uhvaćeni i zbrinuti na trošak vlasnika.

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade

Obavještavaju se korisnici primanja zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra za socijalnu skrb da dostave potvrde ili rješenje o istome u Zagorski vodovod d.o.o Zabok radi ostvarivanja prava na plaćanje 60% osnovne cijene vodnih usluga sukladno važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga.

Cijena vodnih usluga za socijalno ugrožene građane utvrđena je odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi nadležni Centar za socijalnu skrb.

Obavijest Zagorskog vodovoda možete vidjeti ovdje.

Članice Prirodoslovnog aktiva Srednje škole Bedekovčina posjetile hrašćinski kraj

Članice Prirodoslovnog aktiva Srednje škole Bedekovčina prošli su tjedan obišle hrašćinski kraj.
Obilazak su započele u prostorijama Općine Hrašćina gdje ih je ugostio načelnik Općine, Branko Tukač, te ih upoznao s poviješću Hrašćinskog meteorita nakon čega su se članice Prirodoslovnog aktiva zajedno s načelnikom i pročelnicom uputile u Domovec i razgledale mjesto pada meteorita.
SŠ Bedekovčina u Hrašćini
Nakon obilaska mjesta pada meteorita uslijedio je i posjet Vinariji Bolfan.
Više možete pročitati ovdje.