2022
Izvješće O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2021 Godini (2.5M)
ODLUKA O IZRADI IV ID PPUO Hrašćina (1M)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Društva Zagorski Vodovod (361.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Području OH U Naselju Trgovišće Za Projekt Izgradnja Dječjeg Vrtića (1.3M)
Odluka O Dodjeli Priznanja Općine Hrašćina 2022 (256.2k)
Odluka O Donošenju IV ID PPUO Hrašćina (2.7M)
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćina (405.9k)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (7.6M)
Odluka O Osnivanju I Izdavanju Službenog Glasila Općine Hrašćina (316.8k)
Odluka O Pokretanju Inicijative Za Osnivanje TZ Na Području Grada Zlatara I Općina Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Budinšćina I Hrašćina (352.9k)
Odluka O Pokretanju Inicijative Za Osnivanje TZ Na Području Grada Zlatara I Općina Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Budinšćina I Hrašćina (301.4k)
Odluka O Sprječavanju Odbacivnja Otpada Na Području Općine Hrašćina (807.5k)
Zaključak Izvješće Zagorskog Vodovoda (225.7k)
Zaključak Izvješće O Planu Gosodarenja Otpadom OH Za 2021 (204.8k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Državnog Ureda Za Reviziju (205.7k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja I Rada DVD Hrašćina Trgovišće (197.1k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Hrvatskog Crvenog Križa (200k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Zagorske Javne Vatrogasne Postrojbe (182.6k)
Zaključak O Usvajanju Izvješća O Radu Davatelja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada (213.5k)
Zaključak Izvješće O Radu Načelnika 01 07-31 12 2021 (174.4k)
2021
II Izmjena Odluke O Koeficjentima Za Obračun Plaće I Službenika I Namještenika U JUO Općine Hrašćina (296k)
Izmjena Odluke O Koeficjentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U Jedinstvenom Upravnom Odjelu Općine Hrašćina (271.6k)
Izmjena Odluke O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća, članova Radnih Tijela Općinskog Vijeća I Službenika Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Hrašćina (292.3k)
Izvješće O Obavljenoj Reviziji Učinkovitosti Općina Hrašćina Za Objavu (1M)
ODLUKA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA POTROŠNJU (197.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Prijedlog Statuta ZJVP (240.2k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Promjenu Adrese Sjedišta ZJVP (276.3k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina U 2022 G (422.6k)
Odluka O Izboru Inventurne Komisije (242.5k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode (250.7k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine (250.4k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata (252.2k)
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća (311.5k)
Odluka O Izmjeni I Dopuni Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Hrašćina (415.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Plaći Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedenog Dužnosnika (268.2k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za 2022 (1M)
Odluka O Koeficjentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U JUO (465.5k)
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja U Hrašćini (394.9k)
Odluka O Određivanju Osoba Ovlaštenih Za Potpisivanje Financijske Dokumentacije (315.4k)
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika (743.7k)
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Općine Hrašćina (282.9k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka Za Razdoblje Lipanj Prosinac 2021 (554.8k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka Za Razdoblje Od 01 01 31 12 2022 (478.3k)
Odluka O Stavljanju Izvab Snage Odluke O Oslobađanju Plaćanja Poreza Na Potrošnju (207.9k)
Odluka O Suglasnosti Ulaganja Na Području OH Rekonstrukcija Zgrade Doma Kulture U Trgovišću (569.6k)
Odluka O Ustrojstvu Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Hrašćina (1.2M)
Odluka O Utvrđivanju Prijedloga Za Imenovanje Suca Porotnika Općinskog Suda U Zlataru (208k)
Odluka O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća, članova Radnih Tijela I Službenika JUO (596.6k)
Odluka O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća I članova Radnih Tijela Općinskog Vijeća Općine Hrašćina (449.8k)
Odluka Raspisivanju Izbora Za Izbor članova Vijeća Mjesnih Odbora (356.9k)
Rješenje O Izboru Mandatne Komisije (235.4k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Statut I Poslovnik (234.5k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje (235.8k)
Rješenje O Izboru Potpredsjednika Općinskog Vijeća (235.2k)
Rješenje O Izboru Predsjednika Općinskog Vijeća (226k)
Zaključak Mandatna Komisija (231.1k)
Zaključak Izvješće O Lokacijama I Količinama Otpada (200k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća DVD Hrašćina Trgovišće (207.1k)
Zaključak O Raspisivanju Stipendija 2021-2022 (265.6k)
Zaključak O Usvajanju I Tehničkog Ispravka III Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina (342.7k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja (251.2k)
Zaključak Plan Gospodarenja Otpadom (160.6k)
2020
Izmjena Odluke O Izradi III Izmjena I Dopuna PPUO (683.2k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Kratkoročno Zaduženje Općine Hrašćina (199.7k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja (427.3k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Općinske Ceste Javnog Dobra U Općoj Uporabi (702.4k)
Odluka O Donošenju III Izmjena I Dopuna PPUO Općine Hrašćina (507.8k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece S Područja Općine Hrašćina U 2021 Godini (309.5k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje NC (182.5k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje NC U Zimskim Uvjetima (183.1k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje Groblja I Javnih Površina (184.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje Javne Rasvjete (178.4k)
Odluka O Mjerama Za Financiranje Djelatnosti Predškolskog Odgoja Za Vrijeme Proglašene Epidemije (581.5k)
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Općine Hrašćine (210.1k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka (346.1k)
Zaključak Izvješće O Lokacijama I Količinama Otpada U 2019 (414.9k)
Zaključak Plan Gospodarenja Otpadom (329.4k)
Zaključak OV Stipendije 2020-2021 (197.5k)
Zaključak O Otpisu Potraživanja Zbog Zastare I Nemogućnosti Naplate Istih (240.1k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća I Rada DVD Hrašćina Trgovišće (489.6k)
2019
Analiza Stanja Sustava Civilne Zaštite Za 2019 Općina Hrašćina (1.1M)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Općinske Ceste Javnog Dobra 19 07 2019 (417.8k)
Odluka O Osnivanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih 19 07 2019 (606.3k)
Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Za Savjet Mladih 19 07 2019 (414.5k)
Odluka O Agrotehničkim Mjerama (374.4k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Povedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina (731.1k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja OH Za 2019 (419.6k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2020 G (311.8k)
Odluka O Izmjenama I Dopunama Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Općina Hrašćina (309.1k)
Odluka O Izradi III Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina (734k)
Odluka O Komunalnom Redu (330.3k)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (693.6k)
Odluka O Općinskim Porezima 2020 (467.3k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka 2020 (343.7k)
Odluka O Visini Pausalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Po Smjestanoj Jedinici U Kampu Na Podrucju Opcine Hrascina (459.9k)
Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Za 2020 Općina Hrašćina (1.1M)
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Sustava CZ Za Razdoblje 2020-2023 Općina Hrašćina1 (925.5k)
Zakljucak O Prihvacanju Financijskog Izvjestaja I Rada DVDa Hrascina Trgovisce (270k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za 2020 (661.6k)
Zaključak Stipendije 2019-2020 (183.8k)
2018
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2018g (6.3M)
Izvješće O Izvršenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2017g (3.3M)
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA (3M)
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 13 12 2018 (2.7M)
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (2.2M)
ODLUKA O VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG BODA 13 12 2018 (438.8k)
Odluka O II Izmjeni Odluke O Visini Naknade Clanovima Opcinskog Vijeca I Vijeća Mjesnih Odbora (636.5k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste (481.4k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste Javnog Dobra U Opcoj Upotrebi Za Cestu Trgovisce Donji Kraljevec (666.6k)
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćinu (758.1k)
Odluka O Donošenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina Za Razdoblje 2017-2022g (425k)
Odluka O Imenovanju Koordinatora Na Lokaciji Općine Hrašćina (590.2k)
Odluka O Isplati Pomoci Roditeljima Novorodjene Djece Na Porducju Opcine Hrascina U 2019g (977.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Placi Opcinskog Nacelnika Visini Naknade Za Rad Zamjenika Opcinskog Nacelnika Te Drugim Pravima Navedenih Duznosnika (764.2k)
Odluka O Mjerama Sprječavanja Nepropisnog Odbacivanja Otpada I Mjerama Za Uklanjanje Otpada Odbacenog U Okolišna Podrucju OH (2.4M)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (5.8M)
Odluka O Određivanju Pravnih Osoba Od Interesa Za Sustav Civilne Zaštite Općine Hrašćina (792.9k)
Odluka O Prihvaćanju Procjene Ugroženosti Od Požara I Tehnoloških Eksplozija I Plana Zaštite Od Požara (695.8k)
Odluka O Rasporedjivanju Sredstva Za Rad Politichkih Stanaka Zastupljenih U Opcinskom Vijecu Opcine Hrascina Za Razdoblje Od 01-01-2019-31-12-2019g (1.1M)
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Osnivanju I Organiziranju Postrojbe Civilne Zaštite Opće Namjene Općine Hrašćina (711.4k)
Odluka O Sufinanciranju Nabave Udžbenika Za Osnovnu Školu Za 2018 Godinu (413.9k)
Odluka O Uvjetima I Načinu Držanja Kućnih Ljubimaca (8.1M)
Odluke OV Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Pod OH (1.3M)
Plan Razvoja Civilne Zastite Na Podrucju Opcione Hrascine Za 2019g S Trogodisnjim Financijskim Ucincima (4.2M)
Program Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima (650.9k)
Zakljucak Odluka OV (464.7k)
Zakljucak O Prihvacanju Plana Civilne Zastite Za 2019g (460.6k)
Zaključak O Dodjeli Stipendije 2018 (577.8k)
2017
Analiza Stanja Plan Razvoja (3.8M)
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2017g (5.4M)
HRASCINA II DPPUOH (1M)
Izvjesce O Izvršenju Proracuna Opcine Hrascina Za Prvo Polugodiste (2.3M)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Zagorskoj Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi (258.9k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja a Području Općine Hrašia Rekonstrukija Zgrade Doma Kulture I Izgradnja Parkirališta U Trgovišću (326.4k)
Odluka O Dodjeli Statusa Nerazvrstanih Cesta Javnog Dobra U Općoj Upotrebi (633.1k)
Odluka O Godišnjem Obračunu Proračuna Općine Hrašćina Za 2016 (2.7M)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina (426.2k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2018 (603.2k)
Odluka O Izboru Inventurne Komisije Opčine Hrašćina (399.2k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Groblja I Javnih Površina Na Podrčju Općine Hrašćina (268.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Javne Rasvjete Na Području Općine Hrašćina (269.9k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima Na Području Općine Hrašćina (272.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Održavanje Nerazvrstanih Cesta Na Području Općine Hrašćina (265.6k)
Odluka O Izboru Ovlaštenih Potpisnika Financijske Dokumentacije Općine Hrašćina (454.8k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode Općine Hrašćina (398.8k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine U Vlasništvu Općine Hrašćina (415.1k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata (407.5k)
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća Općine Hrašćina (425.7k)
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi 2018 (442.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Koeficijentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika Jedinstvenog Upravnog Odjela (480.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnom Doprinosu 2018 (444.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Visini Naknade članovima Općinskog Vijeća I Vijeća Mjesnih Odbora (409.8k)
Odluka O Korištenju Javnih Povrsina I Drugih Nekretnina U Vlasnistvu Opcine Hrascina U Svrhu Politickih Aktivnosti (1M)
Odluka O Kupnji Nekretnine (505k)
Odluka O Općinskim Porezima Općine Hrašćine 2018 (1.5M)
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika, Visini Naknade Za Rad Zamjenika Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedeni Dužnosnika (936.3k)
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika I Zamjenika Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće (451.7k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OSNOVNA ŠKOLA (500.9k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SREDNJA ŠKOLA (1.2M)
Odluku O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina (587.4k)
Rjesenje O Izboru Odluka Za Status I Poslovnik (641.3k)
Rjesenje O Izboru Podpredsjednika OV (402.7k)
Rjesenje O Izboru Prdsjednika OV (390.4k)
Rjesenje O Mandatnoj Komisiji OV (400.2k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje (397k)
Zakljucak O Mandatnoj Komisiji OV (408.8k)
Zaključak O Dodjeli Stipendija 2017-2018 (674.7k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja O Radu DObrovoljnog Vatrogasnog Društva Hrašćina Trgovišće (203.2k)
2016
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2017 G (947.2k)
Izmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2016 G (850.5k)
Izmjena Programa Financiranja Potreba Socijalne Skrbi Za 2016 G (555.5k)
Izmjena Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture Za 2016 G (815.7k)
Izmjena Programa Javnih Potreba U športu U 2016 G (360.3k)
Izmjena Programa Javnih Potreba Za Kulturu Za 2016 G (387.6k)
Izmjena Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2016 G (364k)
Javni Poziv Nerazvrstane Ceste (650.3k)
Odluka O Donošenju I Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina (154.9k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih (98k)
Odluka O Izradi II Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hraščina (140.2k)
Odluka O Naknadi Za Razvoj Na Uslužnom Području (93k)
Odluka O Osnivanju Savjeta Mladih (133.9k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina U 2016 G (361.9k)
Odluka O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina (495.7k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području OPĆINE HRAŠĆINA Za 2017 (500.5k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašićina Za 2017 (1M)
Odluka O Određivanju Prijevoza Pokojnika Financiranih Iz Proračuna Općine Hrašćina (722.3k)
Odluka O Osnivanju Stožera Civilne Zaštite (526.3k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstva Za Rad Političkih Stranaka (584.4k)
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Redovnih Učenika Srednjih škola Na Području Općine Hrašćina 2016 2017 Godini (751.8k)
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti (1M)
Pravilnik O Financiranju Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćina (4.4M)
Trogodišnji Plan Davanja Koncesija U Području Komunalnih Djelatnosti 2017-2019 G (1.2M)
Zaključak Imenovanje Suca Prorotnika (327.3k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća O Radu DVD Hrašćina Trgovišće (111.1k)
2014
GODIŠNJI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 (80.7k)
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2015 (90.8k)
Izmjena Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja (89k)
Izmjena Odluke O Priključenju Na Komunalne Vodne Građevine (112.2k)
Izvješće O Stanju Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina Za 2014 Godinu (124.7k)
Odluka Prihvaćanje Izvješća DVD a (124.2k)
Odluka O Davanju Prethodne Suglasnosti (112k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Zagorskom Vodovodu (91.6k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja 2014 (113.5k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina (117k)
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2015 Godini (99k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina (113.6k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2015 (115.2k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja (89.5k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Za 2015 (101k)
Odluka O Koncesiji (133.3k)
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Sustava Zaštite I Spašavanja (90.2k)
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Zaštita I Spašavanje (90.7k)
Odluka O Socijalnoj Skrbi (177.6k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OŠ (107.8k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SŠ (94.9k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika Osnovne škole (94.7k)
Odluka O Trgovini Na Malo Izvan Prodavaonica (116.8k)
Program Utroška Sredstava Za 2014 Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada (85.5k)
SREDNJOROČNI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 (82.1k)
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina U 2015 (111.2k)
Srednjorocni Plan Davanja Koncesija 2015 2017 (118.9k)
Zaključak Zagorski Vodovod (129.9k)