2023
Analiza Stanja Sustava CZ Za 2023 Općina Hrašćina (62.2k)
II Izmjena Odluke O Plaći Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedenog Dužnosnika (279.6k)
III Izmjena Odluke O Koeficjentima Za Obračun Plaća Službenika I Namještenika JUO (300.7k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala (233.8k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve 01 01 30 06 2023 (181.6k)
ODLUKa O IZRADI 5 ID PPUO Hrašćina- (23.1k)
Odluka O Davanju Koncesije Za Obavljanje Dimnjačarskih Poslova Na Području Općine Hrašćina (945.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Opće Uvjete Isporuke, Opći Uvjeti (18.4k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Pripajanje KRAKOM I VIOP Zagorskom Vodovodu (53.5k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina (336.5k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina REKONSTRUKCIJA STAZE NA GROBLJU I OBLAGANEJ POSTOLJA KRIŽA (297.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina REKONSTRUKCIJA STAZE NA GROBLJU I OBLAGANEJ POSTOLJA KRIŽA Sa Prilogom III (2.8M)
Odluka O Davnju Suglasnosti Za Pokretanje Postupka Javne Nabave Izgradnja I Opremanje Zgrade Dječjeg Vrtića U Hrašćini (317.7k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja 2023 (298.9k)
Odluka O Izvršavanju Proračuna Općine Hrašćina Za 2024 Godinu (22.2k)
Odluka O Komunalnoj Naknadi (2M)
Odluka O Osnivanju Savjeta Mladih Općine Hrašćina (3.1M)
Odluka O Porezima Općine Hrašćina (844.8k)
Odluka O Pripadnosti Lokalnoj Akcijskoj Grupi Prigorje Zagorje LAG U PRIZAG (19.8k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka Zastupljenih U Općinskom Vijeću Općine Hrašćina Za Razdoblje Od 01 01 31 12 2022 (23.9k)
Odluka O Usvajanju Strategije Upravljanja Imovinom Za Razdoblje 2023 2029 Godine (19.3k)
Odluka O Visini Naknade članova OV I članova Radnih Tijela Općinskog Vijeća (455.3k)
Odluka O Visini Poreznih Stopa Godišnjeg Poreza Na Dohodak (208.9k)
Odluka O Vrijednosti Boda Komunalne Naknade (B) (249.1k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Od 01 01 30 06 2023 (5.8M)
Pravilnik O Provedbi Postupka Jednostavne Nabave (1.2M)
REZOLUCIJA OV O Proglasenju Opcine Hrašćina Sigurnim Mjestom Za Zene OPCINSKO VIJECE (25.6k)
STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE HRAŠĆINA ZA RAZDOBLJE 2023 2029 (681.5k)
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Sustava CZ Za Razdoblje 2024-2027 Općina Hrašćina (225.1k)
Suglasnost Na Primjenu Cjenika I Cjenik Dimnjačarskih Usluga (1.2M)
Zakljucak O Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Sustava Civilne Zaštite Općine Hrašćina Za Razdoblje Od 2024 Do 2027 Godine (31.4k)
Zakljucak O Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Na Području Općine Hrašćina Za 2024 Godinu (31.1k)
Zakljucak O Usvajanju Analize Stanja Sustava CZ Opcina Hrašćina (31k)
Zaključak Izvješće O Stanju Zaštite Od Požara Za 2022 G (220.8k)
Zaključak Prima Se Na Znanje Izvješće O Radu Načelnika 01 07-31 12 2022 (192.5k)
Zaključak Pripremne Radnje (16.8k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja DVD Hrašćina Trgovišće (201.7k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća HCK (203.5k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Zagorska Javna Vatrogasna Postaja (189.8k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća O Korištenju Sredstava Proračunske Zalihe Za Mjesec Rujan 2023 Godine (186.6k)
Zaključak O Usvajanju Izvješća O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina Za 2022 Godinu (18k)
Zaključak O Usvajanju Izvješća O Radu Davatelja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina Za 2022 Godinu (18.3k)
Zaključak Prima Se Na Znanje Izvješće O Otplati Kredita Na Dan Zagorski Vodovod (28.9k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2023 God (23k)
2022
Etički Kodeks Nositelja Političkih Dužnosti U Općini Hrašćina (1.7M)
Izvješće O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2021 Godini (2.5M)
Kodeks Ponašanja članova Općinskog Vijeća Općine Hrašćina (1.7M)
ODLUKA O IZRADI IV ID PPUO Hrašćina (1M)
Odluka Na Suglasnost Za Pripajanje Trgovačkog Društva Humvio D O O Trgovačkom Društvu Zagorski Vodovod Doo (229.2k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Društva Zagorski Vodovod (361.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Području OH U Naselju Trgovišće Za Projekt Izgradnja Dječjeg Vrtića (1.3M)
Odluka O Dodjeli Priznanja Općine Hrašćina 2022 (256.2k)
Odluka O Donošenju IV ID PPUO Hrašćina (2.7M)
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćina (405.9k)
Odluka O Imenovanju Etičkog Odbora (237.6k)
Odluka O Imenovanju Mrtvozornika Za Područje Općine Hrašćina (195.8k)
Odluka O Imenovanju Vijeća časti (237.7k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2023 God (428.2k)
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnom Redu U Općini Hrašćina (255.7k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnim Djelatnostima Na Području Općine Hrašćina (236.2k)
Odluka O Izvršavanju Proračuna Za 2023 Godinu (1006k)
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja U Hrašćini (396.9k)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (7.6M)
Odluka O Osnivanju I Izdavanju Službenog Glasila Općine Hrašćina (316.8k)
Odluka O Pokretanju Inicijative Za Osnivanje TZ Na Području Grada Zlatara I Općina Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Budinšćina I Hrašćina (352.9k)
Odluka O Pokretanju Inicijative Za Osnivanje TZ Na Području Grada Zlatara I Općina Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Budinšćina I Hrašćina (301.4k)
Odluka O Prihvaćanju Prijedloga Zagorske Javne Vatrogasne Postrojbe Zabok (211.5k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Političke Stranke Za 2023 God (467.3k)
Odluka O Sprječavanju Odbacivnja Otpada Na Području Općine Hrašćina (807.5k)
Zaključak Izvješće Zagorskog Vodovoda (225.7k)
Zaključak Prima Se Na Znanje Izvješće Načelnika Od 01 01 30 06 2022 (192.6k)
Zaključak Stipendije Za 2022-2023 G (264.6k)
Zaključak Izvješće O Planu Gosodarenja Otpadom OH Za 2021 (204.8k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Državnog Ureda Za Reviziju (205.7k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja I Rada DVD Hrašćina Trgovišće (197.1k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Hrvatskog Crvenog Križa (200k)
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća Zagorske Javne Vatrogasne Postrojbe (182.6k)
Zaključak O Usvajanju Izvješća O Radu Davatelja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada (213.5k)
Zaključak Izvješće O Radu Načelnika 01 07-31 12 2021 (174.4k)
2021
Analiza Stanja Sustava CZ Na Području Općine Hrašćine Za 2021 G (5M)
II Izmjena Odluke O Koeficjentima Za Obračun Plaće I Službenika I Namještenika U JUO Općine Hrašćina (296k)
Izmjena Odluke O Koeficjentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U Jedinstvenom Upravnom Odjelu Općine Hrašćina (271.6k)
Izmjena Odluke O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća, članova Radnih Tijela Općinskog Vijeća I Službenika Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Hrašćina (292.3k)
Izvješće O Obavljenoj Reviziji Učinkovitosti Općina Hrašćina Za Objavu (1M)
ODLUKA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA POTROŠNJU (197.8k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Prijedlog Statuta ZJVP (240.2k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Na Promjenu Adrese Sjedišta ZJVP (276.3k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina U 2022 G (422.6k)
Odluka O Izboru Inventurne Komisije (242.5k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode (250.7k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine (250.4k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata (252.2k)
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća (311.5k)
Odluka O Izmjeni I Dopuni Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Hrašćina (415.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Plaći Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedenog Dužnosnika (268.2k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za 2022 (1M)
Odluka O Koeficjentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U JUO (465.5k)
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja U Hrašćini (394.9k)
Odluka O Određivanju Osoba Ovlaštenih Za Potpisivanje Financijske Dokumentacije (315.4k)
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika (743.7k)
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Općine Hrašćina (282.9k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka Za Razdoblje Lipanj Prosinac 2021 (554.8k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka Za Razdoblje Od 01 01 31 12 2022 (478.3k)
Odluka O Stavljanju Izvab Snage Odluke O Oslobađanju Plaćanja Poreza Na Potrošnju (207.9k)
Odluka O Suglasnosti Ulaganja Na Području OH Rekonstrukcija Zgrade Doma Kulture U Trgovišću (569.6k)
Odluka O Ustrojstvu Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Hrašćina (1.2M)
Odluka O Utvrđivanju Prijedloga Za Imenovanje Suca Porotnika Općinskog Suda U Zlataru (208k)
Odluka O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća, članova Radnih Tijela I Službenika JUO (596.6k)
Odluka O Visini Naknade članova Općinskog Vijeća I članova Radnih Tijela Općinskog Vijeća Općine Hrašćina (449.8k)
Odluka Raspisivanju Izbora Za Izbor članova Vijeća Mjesnih Odbora (356.9k)
Plan Razvoja Sustava CZ Na Području Općine Hrašćina Za 2022 G (2.2M)
Rješenje O Izboru Mandatne Komisije (235.4k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Statut I Poslovnik (234.5k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje (235.8k)
Rješenje O Izboru Potpredsjednika Općinskog Vijeća (235.2k)
Rješenje O Izboru Predsjednika Općinskog Vijeća (226k)
Zaključak Mandatna Komisija (231.1k)
Zaključak Izvješće O Lokacijama I Količinama Otpada (200k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća DVD Hrašćina Trgovišće (207.1k)
Zaključak O Raspisivanju Stipendija 2021-2022 (265.6k)
Zaključak O Usvajanju I Tehničkog Ispravka III Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina (342.7k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja (251.2k)
Zaključak Plan Gospodarenja Otpadom (160.6k)
2020
Izmjena Odluke O Izradi III Izmjena I Dopuna PPUO (683.2k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Kratkoročno Zaduženje Općine Hrašćina (199.7k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja (427.3k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Općinske Ceste Javnog Dobra U Općoj Uporabi (702.4k)
Odluka O Donošenju III Izmjena I Dopuna PPUO Općine Hrašćina (507.8k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece S Područja Općine Hrašćina U 2021 Godini (309.5k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje NC (182.5k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje NC U Zimskim Uvjetima (183.1k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje Groblja I Javnih Površina (184.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanje Javne Rasvjete (178.4k)
Odluka O Mjerama Za Financiranje Djelatnosti Predškolskog Odgoja Za Vrijeme Proglašene Epidemije (581.5k)
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Općine Hrašćine (210.1k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka (346.1k)
Zaključak Izvješće O Lokacijama I Količinama Otpada U 2019 (414.9k)
Zaključak Plan Gospodarenja Otpadom (329.4k)
Zaključak OV Stipendije 2020-2021 (197.5k)
Zaključak O Otpisu Potraživanja Zbog Zastare I Nemogućnosti Naplate Istih (240.1k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća I Rada DVD Hrašćina Trgovišće (489.6k)
2019
Analiza Stanja Sustava Civilne Zaštite Za 2019 Općina Hrašćina (1.1M)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Općinske Ceste Javnog Dobra 19 07 2019 (417.8k)
Odluka O Osnivanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih 19 07 2019 (606.3k)
Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Za Savjet Mladih 19 07 2019 (414.5k)
Odluka O Agrotehničkim Mjerama (374.4k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Povedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina (731.1k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja OH Za 2019 (419.6k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2020 G (311.8k)
Odluka O Izmjenama I Dopunama Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Općina Hrašćina (309.1k)
Odluka O Izradi III Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina (734k)
Odluka O Komunalnom Redu (330.3k)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (693.6k)
Odluka O Općinskim Porezima 2020 (467.3k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Rad Političkih Stranaka 2020 (343.7k)
Odluka O Visini Pausalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Po Smjestanoj Jedinici U Kampu Na Podrucju Opcine Hrascina (459.9k)
Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Za 2020 Općina Hrašćina (1.1M)
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Sustava CZ Za Razdoblje 2020-2023 Općina Hrašćina1 (925.5k)
Zakljucak O Prihvacanju Financijskog Izvjestaja I Rada DVDa Hrascina Trgovisce (270k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za 2020 (661.6k)
Zaključak Stipendije 2019-2020 (183.8k)
2018
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2018g (6.3M)
Izvješće O Izvršenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2017g (3.3M)
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA (3M)
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 13 12 2018 (2.7M)
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (2.2M)
ODLUKA O VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG BODA 13 12 2018 (438.8k)
Odluka O II Izmjeni Odluke O Visini Naknade Clanovima Opcinskog Vijeca I Vijeća Mjesnih Odbora (636.5k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste (481.4k)
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste Javnog Dobra U Opcoj Upotrebi Za Cestu Trgovisce Donji Kraljevec (666.6k)
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćinu (758.1k)
Odluka O Donošenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina Za Razdoblje 2017-2022g (425k)
Odluka O Imenovanju Koordinatora Na Lokaciji Općine Hrašćina (590.2k)
Odluka O Isplati Pomoci Roditeljima Novorodjene Djece Na Porducju Opcine Hrascina U 2019g (977.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Placi Opcinskog Nacelnika Visini Naknade Za Rad Zamjenika Opcinskog Nacelnika Te Drugim Pravima Navedenih Duznosnika (764.2k)
Odluka O Mjerama Sprječavanja Nepropisnog Odbacivanja Otpada I Mjerama Za Uklanjanje Otpada Odbacenog U Okolišna Podrucju OH (2.4M)
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina (5.8M)
Odluka O Određivanju Pravnih Osoba Od Interesa Za Sustav Civilne Zaštite Općine Hrašćina (792.9k)
Odluka O Prihvaćanju Procjene Ugroženosti Od Požara I Tehnoloških Eksplozija I Plana Zaštite Od Požara (695.8k)
Odluka O Rasporedjivanju Sredstva Za Rad Politichkih Stanaka Zastupljenih U Opcinskom Vijecu Opcine Hrascina Za Razdoblje Od 01-01-2019-31-12-2019g (1.1M)
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Osnivanju I Organiziranju Postrojbe Civilne Zaštite Opće Namjene Općine Hrašćina (711.4k)
Odluka O Sufinanciranju Nabave Udžbenika Za Osnovnu Školu Za 2018 Godinu (413.9k)
Odluka O Uvjetima I Načinu Držanja Kućnih Ljubimaca (8.1M)
Odluke OV Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Pod OH (1.3M)
Plan Razvoja Civilne Zastite Na Podrucju Opcione Hrascine Za 2019g S Trogodisnjim Financijskim Ucincima (4.2M)
Program Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima (650.9k)
Zakljucak Odluka OV (464.7k)
Zakljucak O Prihvacanju Plana Civilne Zastite Za 2019g (460.6k)
Zaključak O Dodjeli Stipendije 2018 (577.8k)
2017
Analiza Stanja Plan Razvoja (3.8M)
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2017g (5.4M)
HRASCINA II DPPUOH (1M)
Izvjesce O Izvršenju Proracuna Opcine Hrascina Za Prvo Polugodiste (2.3M)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Zagorskoj Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi (258.9k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja a Području Općine Hrašia Rekonstrukija Zgrade Doma Kulture I Izgradnja Parkirališta U Trgovišću (326.4k)
Odluka O Dodjeli Statusa Nerazvrstanih Cesta Javnog Dobra U Općoj Upotrebi (633.1k)
Odluka O Godišnjem Obračunu Proračuna Općine Hrašćina Za 2016 (2.7M)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina (426.2k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2018 (603.2k)
Odluka O Izboru Inventurne Komisije Opčine Hrašćina (399.2k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Groblja I Javnih Površina Na Podrčju Općine Hrašćina (268.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Javne Rasvjete Na Području Općine Hrašćina (269.9k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima Na Području Općine Hrašćina (272.7k)
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Održavanje Nerazvrstanih Cesta Na Području Općine Hrašćina (265.6k)
Odluka O Izboru Ovlaštenih Potpisnika Financijske Dokumentacije Općine Hrašćina (454.8k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode Općine Hrašćina (398.8k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine U Vlasništvu Općine Hrašćina (415.1k)
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata (407.5k)
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća Općine Hrašćina (425.7k)
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi 2018 (442.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Koeficijentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika Jedinstvenog Upravnog Odjela (480.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnom Doprinosu 2018 (444.1k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Visini Naknade članovima Općinskog Vijeća I Vijeća Mjesnih Odbora (409.8k)
Odluka O Korištenju Javnih Povrsina I Drugih Nekretnina U Vlasnistvu Opcine Hrascina U Svrhu Politickih Aktivnosti (1M)
Odluka O Kupnji Nekretnine (505k)
Odluka O Općinskim Porezima Općine Hrašćine 2018 (1.5M)
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika, Visini Naknade Za Rad Zamjenika Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedeni Dužnosnika (936.3k)
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika I Zamjenika Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće (451.7k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OSNOVNA ŠKOLA (500.9k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SREDNJA ŠKOLA (1.2M)
Odluku O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina (587.4k)
Rjesenje O Izboru Odluka Za Status I Poslovnik (641.3k)
Rjesenje O Izboru Podpredsjednika OV (402.7k)
Rjesenje O Izboru Prdsjednika OV (390.4k)
Rjesenje O Mandatnoj Komisiji OV (400.2k)
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje (397k)
Zakljucak O Mandatnoj Komisiji OV (408.8k)
Zaključak O Dodjeli Stipendija 2017-2018 (674.7k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja O Radu DObrovoljnog Vatrogasnog Društva Hrašćina Trgovišće (203.2k)
2016
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2017 G (947.2k)
Izmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2016 G (850.5k)
Izmjena Programa Financiranja Potreba Socijalne Skrbi Za 2016 G (555.5k)
Izmjena Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture Za 2016 G (815.7k)
Izmjena Programa Javnih Potreba U športu U 2016 G (360.3k)
Izmjena Programa Javnih Potreba Za Kulturu Za 2016 G (387.6k)
Izmjena Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2016 G (364k)
Javni Poziv Nerazvrstane Ceste (650.3k)
Odluka O Donošenju I Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina (154.9k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih (98k)
Odluka O Izradi II Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hraščina (140.2k)
Odluka O Naknadi Za Razvoj Na Uslužnom Području (93k)
Odluka O Osnivanju Savjeta Mladih (133.9k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina U 2016 G (361.9k)
Odluka O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina (495.7k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području OPĆINE HRAŠĆINA Za 2017 (500.5k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašićina Za 2017 (1M)
Odluka O Određivanju Prijevoza Pokojnika Financiranih Iz Proračuna Općine Hrašćina (722.3k)
Odluka O Osnivanju Stožera Civilne Zaštite (526.3k)
Odluka O Raspoređivanju Sredstva Za Rad Političkih Stranaka (584.4k)
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Redovnih Učenika Srednjih škola Na Području Općine Hrašćina 2016 2017 Godini (751.8k)
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti (1M)
Pravilnik O Financiranju Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćina (4.4M)
Trogodišnji Plan Davanja Koncesija U Području Komunalnih Djelatnosti 2017-2019 G (1.2M)
Zaključak Imenovanje Suca Prorotnika (327.3k)
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća O Radu DVD Hrašćina Trgovišće (111.1k)
2014
GODIŠNJI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 (80.7k)
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2015 (90.8k)
Izmjena Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja (89k)
Izmjena Odluke O Priključenju Na Komunalne Vodne Građevine (112.2k)
Izvješće O Stanju Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina Za 2014 Godinu (124.7k)
Odluka Prihvaćanje Izvješća DVD a (124.2k)
Odluka O Davanju Prethodne Suglasnosti (112k)
Odluka O Davanju Suglasnosti Zagorskom Vodovodu (91.6k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja 2014 (113.5k)
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina (117k)
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2015 Godini (99k)
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina (113.6k)
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2015 (115.2k)
Odluka O Izmjeni Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja (89.5k)
Odluka O Izvršenju Proračuna Za 2015 (101k)
Odluka O Koncesiji (133.3k)
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Sustava Zaštite I Spašavanja (90.2k)
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Zaštita I Spašavanje (90.7k)
Odluka O Socijalnoj Skrbi (177.6k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OŠ (107.8k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SŠ (94.9k)
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika Osnovne škole (94.7k)
Odluka O Trgovini Na Malo Izvan Prodavaonica (116.8k)
Program Utroška Sredstava Za 2014 Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada (85.5k)
SREDNJOROČNI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 (82.1k)
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina U 2015 (111.2k)
Srednjorocni Plan Davanja Koncesija 2015 2017 (118.9k)
Zaključak Zagorski Vodovod (129.9k)