ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Prihvatljive aktivnosti projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti).

Projekt Zaželi počeo se provoditi u Općini Hrašćina 2020. godine u sklopu poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” te je općina Hrašćina pokrenula projekt

Želim dostojanstvenu starost – vrijednost projekta 902.900,00 kn 

 

U sklopu poziva Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) objavljenog u 2022. godini općina Hrašćina je prijavila nastavak projekta Želim dostojanstvenu starost te dobila projekt 

Želim dostojanstvenu starost-II – vrijednost projekta 494.400,00 kn / 65.618,16 EUR