PRORAČUN

2019
I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019-2021 (805.7k)
I IZMJENA PROGRAMA BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2019 (358.2k)
I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019 (466.1k)
I IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 (207.4k)
I IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2019 (203.4k)
I IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 (667k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2019 (187k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2019 (159.2k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA VODNOG DOPRINOSA U 2019 (173.1k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠPKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019 (176.6k)
I IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 (569.1k)
I Izmjena Plana Razvojnih Programa 2019 2021 (43.3k)
I Izmjena Plana Razvojnih Programa 2019 2021 PRIJEDLOG (157.8k)
I Izmjena Proračuna Općine Hrašćina Za 2019 Posebni Dio PRIJEDLOG (3.1M)
I Izmjena Proračuna Općine Hrašćina Za 2019 PRIJEDLOG (477.4k)
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019 2021 G (1.9M)
POTVRDA O PREUZETOM FIN IZVJEŠTAJU FINA (72.2k)
PROGRAM GRADNJE OBJEKTA KOMUNALNE INFRASTRU KTURE U OPĆINU HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (1.5M)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 GODINU (508.2k)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2019 GODINI (459.9k)
PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE N A PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (1.3M)
PROGRAM UTROSAKA SREDSTAVA VOD NOG DOPRINOSA U 2019 GODINI (423.8k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTAVA SPOM ENČINE RENTE U 2019 GODINI (372.6k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTAVA SUMSK OG DOPRINOSA ZA 2019 GODINU (409.1k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019 GODINI (507.1k)
PROGRAN BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SK RBI OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (807k)
PRORACUN OPCINE H RAŠĆINA ZA 2019  I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020   (753.6k)
REBALANS I IZMJENA PRORAČUNA 2019 (37.2k)
2018
02 Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Za 2018g (700.6k)
03 Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture U Općini Hrašćina Za 2018g (755.8k)
3 Proračun Za 2018 GODINU I Projekcije 2019 I 2020 (203.7k)
5 Odluka O Izvršenju Proračuna 2018 (220.5k)
EKONOMSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (369.8k)
EKONOMSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (21k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (195.1k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (15.6k)
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna OH Za 2018 (6.1M)
I Izmjena Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Općine Hrašćina Za 2018g (576.7k)
I Izmjena Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skribi OH Za 2018 (1.1M)
I Izmjena Programa Javnih Potreba U Športu (715.5k)
I Izmjena Programa Utroska Sredstava Od Naknada Za Zaduživanje Nezakonito Izrađenih Zgrada U Prostoru U 2018 G (654.6k)
I Izmjena Programa Utroška Sredstava Vodenog Doprinosa U 2018g (647.5k)
I Izmjna Programa Javnih Potreba U Kulturi (724.1k)
IZVORI FINANCIRANJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (191.1k)
IZVORI FINANCIRANJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (11.6k)
IZVRŠENJE 30 06 2018 (50.4k)
I IZMJENA 2018 OPCINA HRASCINA (32.9k)
Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Hrašćina Za 2018 G (736.2k)
Izmjena Plan I Razvoj Programa Za 2018 G (2M)
Izvjestaj O Izvrsenju Proracuna Opcine Hrašcina Za Razdoblje Od 01-01 Do 30-06-2018 (725.2k)
ORGANIZACIJSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (459.7k)
ORGANIZACIJSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (44.2k)
PLAN 2018-2020 (31.7k)
Programi Uz Proračun Za 2018 G (7.7M)

********************************************************************************************************** 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

GOFI 2019
Izvještaj O Danim Jamstvima I Izdacima Po Jamstvima Od 01-01 Do 30-06 2019 (135.4k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.8k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.9k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 EKONOMSKA KL (21k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 FUNKC KLASIF (15k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 ORGANIZACIJSKA KL (42.4k)
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 PO IZVORIMA (11.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Od 01-01 Do 30-06 2019 (292.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture Od 01-01 Do 30-06 2019 (586.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi Od 01-01 Do 30-06 2019 (221.1k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu Od 01-01 Do 30-06 2019 (213.5k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Od 01-01 Do 30-06 2019 (203.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (177.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (172.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Uutroška Sredstava Spomeničke Rente Od 01-01 Do 30-06 2019 (167.1k)
Polugodišnje Izvršenje Plana Razvojnih Programa 2019-2021 Od 01-01 Do 30-06 2019 (872.7k)
Polugodišnje Izvršenje Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Od 01-01 Do 30-06 2019 (745k)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Za 2019 Od 01-01 Do 30-06 2019 Pdf (1.2M)
Zaključak O Izvršenju Programa Od 01 01 Do 30 06 2019 (193.9k)