GODIŠNJI / POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

GOFI 2020
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćine Za 2020 (1.6M)
IZVRŠENJE 2020 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (21.1k)
IZVRŠENJE 2020 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (16.9k)
IZVRŠENJE 2020 IZVORI FINANCIRANJA (12.2k)
IZVRŠENJE 2020 ORGANIZACIJSKA KLASIFIAKCIJA (41k)
IZVRŠENJE 30062020 IZVORI FINANCIRANJA (12.3k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu (240.5k)
Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Za 2020 (929.4k)
Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2020 (1.4M)
Izvješće O Korištenju Proračunske Rezerve Za 2020 (223.6k)
Obrazloženje Uz GOFI 2020 (1.3M)
Obrazloženje Uz Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna 01 01-30 06 2020 (934.3k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (21.6k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (15.6k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (46.4k)
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01 01-30 06 2020 (1.1M)
Polugodišnje Izvješće O Korištenju Proračunske Rezerve (149k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi 01 01-30 06 2020 (285.5k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture 01 01-30 06 2020 (1.3M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potrba U športu 01 01-30 06 2020 (165.2k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi 01 01-30 06 2020 (223.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01-30 06 2020 (720.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Spomeničke Rente 01-30 06 2020 (174.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada 01 01-30 06 2020 (196.6k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Vodnog Doprinosa 01 01-30 06 2020 (179.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška šumskog Doprinosa 01 01-30 06 2020 (173.5k)
Polugodišnji Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu (147.9k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Planova I Programa 01 01-30 06 2020 (170.7k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje 01 01-30 06 2020 (142.4k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01 30 06 2020 (141.8k)
Zaključak O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 01 01 30 06 2020 (407.2k)
Zaključak O Izvršenju Plana Razvojnih Programa Za 2020 (186.5k)
Zaključak O Izvršenju Planova I Programa Za 2020 (1.8M)
Zaključak O Izvršenju Programa Održavanja Za 2020 (189.6k)
Zaključak O Izvršenju Programa Gradnje Za 2020 G (188.8k)
GOFI 2019
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 2019 POSEBNI DIO Konačno (47.7k)
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 2019 Konačno (21.9k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2019 Konačno (16.2k)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019 (1.5M)
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA (287k)
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE OD 01 01 31 12 2020 (302.7k)
IZVORI FINANCIRANJA 2019 KONAČNO (11.7k)
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019 G (1.9M)
IZVRŠENJE PROGRAMA BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SKRBI U 2019 G (668.3k)
IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 G (1.4M)
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 G (458.7k)
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2019 G (332.5k)
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 G (1.9M)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADA ZA ZADRAŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2019 G (418.3k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2019 G (341.7k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019 G (344.8k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAV VODNOG DOPRINOSA ZA 2019 G (367.5k)
Izvještaj O Danim Jamstvima I Izdacima Po Jamstvima Od 01-01 Do 30-06 2019 (135.4k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.8k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.9k)
OBRAZLOŽENJE UZ GOFI ZA 2019 G (1.5M)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 EKONOMSKA KL (21k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 FUNKC KLASIF (15k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 ORGANIZACIJSKA KL (42.4k)
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 PO IZVORIMA (11.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Od 01-01 Do 30-06 2019 (292.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture Od 01-01 Do 30-06 2019 (586.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi Od 01-01 Do 30-06 2019 (221.1k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu Od 01-01 Do 30-06 2019 (213.5k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Od 01-01 Do 30-06 2019 (203.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (177.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (172.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Uutroška Sredstava Spomeničke Rente Od 01-01 Do 30-06 2019 (167.1k)
Polugodišnje Izvršenje Plana Razvojnih Programa 2019-2021 Od 01-01 Do 30-06 2019 (872.7k)
Polugodišnje Izvršenje Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Od 01-01 Do 30-06 2019 (745k)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Za 2019 Od 01-01 Do 30-06 2019 Pdf (1.2M)
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PLANOVA I PROGRAMA ZA 2019 G (463.9k)
Zaključak O Izvršenju Programa Od 01 01 Do 30 06 2019 (193.9k)