Društvo „Naša djeca“ Hrašćina
raspisuje
8. likovni natječaj
„Hrašćinski kraljuš“

za učenike osnovnih škola i djecu predškolske dobi u RH
Cilj je ovog natječaja razvijati kod djece svijest o važnosti očuvanja zavičajnog identiteta, poticati od najranije dobi interes za prirodnu i kulturnu baštinu zavičaja, poticati kreativnost i dječje likovno stvaralaštvo.
Uvjeti natječaja:
1. Likovne radove treba poslati do 30. travnja 2024.
2. Pravo sudjelovanja imaju učenici od 1. do 8.r. osnovne škole te djeca predškolske dobi.
3. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni tri u kategorije:
a) predškolski uzrast
b) 1. do 4.r. OŠ
c) 5. do 8.r. OŠ
4. Tema/likovni poticaj za likovno stvaralaštvo :
ČAROLIJA BOJA U DJELIMA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ
(izraziti vlastiti doživljaj likova i događaja iz djela)
Likovna tehnika: slikarske i kombinirane tehnike
5. Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti odgojitelji/odgojiteljice u dječjim vrtićima i učitelji/učiteljice u osnovnim školama.
6. Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.
7. Broj radova za sudjelovanje po kategoriji iz jedne škole/vrtića je najviše 5 radova. Jedno dijete može se natjecati samo s jednim likovnim radom.
8. Na poleđini rada treba biti zalijepljena PRIJAVNICA (koja se nalazi u prilogu maila) koja sadrži osnovne podatke o autoru/autorici rada, mentoru/mentorici i školi. Prijavnica ujedno služi i kao privola/suglasnost koju potpisuju roditelji i mentori.

Radove šaljite na adresu: ( običnom poštom, ne preporučeno )
DND Hrašćina
Trgovišće 23c
49283 Hrašćina Trgovišće
Stručni ocjenjivački sud odabrat će radove za izložbu od kojih će tri najuspješnija rada po kategoriji biti nagrađena, a tri pohvaljena. Izložba i dodjela nagrada bit će održana uz Dan općine Hrašćina i Dan škole krajem mjeseca svibnja.
Službeni rezultati bit će objavljeni na web stranici općine Hrašćina sredinom svibnja, a škole i vrtići čiji će sudionici natječaja biti nagrađeni ili pohvaljeni bit će obaviješteni e-mailom o točnom datumu i vremenu izložbe.
Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: jadrankap76@gmail.com  

 

PRIJAVA RADA NA LIKOVNI NATJEČAJ

Hrašćinski kraljuš natječaj