Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-poslovnik-2021

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina 2021

Tema: NACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-statut 2021

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina 2021