GODIŠNJE / POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

GOFI 2023
Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Hrašćina Za 2023 Godinu (205.3k)
Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Hrašćina Za 2023 Godinu (915.5k)
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Programa Općine Hrašćina Za 2023 Godinu (6.5M)
Izvještaj O Korištenju Proračunske Rezerve 01 01 30 06 2023 (32.5k)
Izvještaj O Korištenju Sredstava Fondova EU Za 2023 Godinu (383.7k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala (230.7k)
Izvještaj O Zaduživanju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala 01 01 30 06 2023 (32.5k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve Od 01 01 31 12 2023 God (211.3k)
Obrazlozenje Godišnji Izvještaj O Izvrsenju Proracuna Za 2023 G (414.5k)
Obrazlozenje Polugodišnjeg Izvještaja Proracuna Za 2023 G (58.3k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA UTROSKA SREDSTAVA ZA NEZAKONITO IZGR ZGRADE ZA 2023 (24.9k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2023 GODINU (22.9k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2023 GODINU (21.1k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2023 GODINI (20.5k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2023 GODINU (29.9k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA U 2023 GODINI (16.7k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2023 GODINU (16.7k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PROGRAMa UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2023 GODINI (17.3k)
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE Programa Utroška Sredstava Turističke Pristojbe Za 2023 Godinu (19.8k)
Polugodišnje Izvješće Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture U 2023 G (39.4k)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna 01 01 30 06 2023 (9.8M)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za Razdoblje 01 01 30 06 2023 (219.8k)
Zaključak O Polugodišnjem Izvješću O Izvršenju Plana I Programa 01 01 30 06 2023 (24.2k)
GOFI 2022
1 0 Polugodišnje Izvršenje Proračuna 01 01 30 06 2022 (15.9k)
1 a IZVRŠENJE 30 06 2022 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (22.6k)
1 B IZVRŠENJE 30 06 2022 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO (55.4k)
1 C IZVRŠENJE 30 06 2022 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (17.1k)
1 D IZVRŠENJE 30 06 2022 IZVORI FINANCIRANJA (13.3k)
2 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Plan Razvojnih Programa 01 01 30 06 2022 (32.2k)
3 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Program Gradnje Komunalne Infrastrukture 01 01 30 06 2022 (91.5k)
4 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01 30 06 2022 (108.5k)
5 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Potreba U športu 01 01 30 06 2022 (16.2k)
6 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Kulture 01 01 30 06 2022 (17.2k)
7 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Korištenja Sredstava Spomeničke Rente 01 01 30 06 2022 (12.9k)
8 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa šumski Doprinos 01 01 30 06 2022 (12.4k)
9 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Vodnog Doprinosa 01 01 30 06 2022 (12.1k)
10 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Nezakonito Izgrađenih Zgrada 01 01 30 06 2022 (20.6k)
11 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Socijalne Skrbi 01 01 30 06 2022 (19k)
12 Zaključak O Polugodišnjem Izvješću O Izvršenju Plana I Programa 01 01 30 06 2022 (18.9k)
13 Izvještaj O Korištenju Proračunske Rezerve 01 01 30 06 2022 (32k)
14 Izvještaj O Zaduživanju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala 01 01 30 06 2022 (31.5k)
15 Bilješke Izvršenje Proračuna 01 01 30 06 2022 (169.5k)
IZVRŠENJE 2022 IZVORI FINANCIRANJA (223.3k)
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (308.8k)
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (301.3k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala (187.7k)
Izvješće O Izvršenju Programa 2022 (4.8M)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proraĉunske Rezerve Od 01 01 – 30 06 2022 Godine (166.9k)
Izvršenje Proračuna Za 2022 Godinu (373.9k)
Obrazloženje Uz Polugodišnje Izvršenje Proračuna Za 2022 G (5M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Općine Hrašćina Za 2022 Godinu (551.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture U Općini Hrašćina Za 2022 Godinu (1.2M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2022 Godinu (325.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu U 2022 Godini (320.6k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Za 2022 Godinu (1.2M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Plana Razvojnih Programa Za 2022 G (1.2M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru U 2022 Godini (245.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Spomeniĉke Rente U 2022 Godini (225.6k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa U 2022 Godine (239.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2022 Godinu (235k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za Razdoblje Od 01 01 2022 30 06 2022 Prva Strana (375.4k)
Zaključak Polugodišnje Izvršenje Planova I Programa Za 2022 G (264.8k)
Zaključak O Izvršenju Programa Za 2022 G (248.3k)
Zaključak O Korištenju Proračunske Rezerve (198.7k)
GOFI 2021
Bilješke Uz Izvršenje Proračuna Za 2021 G (4.8M)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Plana Razvojnih Programa Za 2021 G (1.2M)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi OH Za 2021 G (462.6k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture U 2021 G (1.2M)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu U 2021 G (246.1k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2021 G (1.2M)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Spomeničke Rente U 2021 G (255.8k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prosturu (274.7k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa U 2021 G (253.9k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2021 G (257.6k)
Godišnji Zaključak O Izvršenju Planova I Programa Za 2021 G (283.8k)
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćina Za 2021 Godinu I Strana (464.8k)
IZVRŠENJE 30 06 2021 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (23.8k)
IZVRŠENJE 30 06 2021 FUNKCIJAKA KLASIFIKACIJA (15.8k)
IZVRŠENJE 30 06 2021 IZVORI FINANCIRANJA (13k)
IZVRŠENJE 30 06 2021 ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA- (34.7k)
IZVRŠENJE 31 12 2021 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (23.8k)
IZVRŠENJE 31 12 2021 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (17.4k)
IZVRŠENJE 31 12 2021 IZVORI FINANCIRANJA (12.7k)
IZVRŠENJE 31 12 2021 ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (43.8k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu (194.3k)
Izvješće Izvršenja Plana Razvojnih Programa 01 01 30 06 2021 (1.1M)
Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu 01 01 30 06 2021 (232.2k)
Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata 01 01 30 06 2021 (855.1k)
Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi 01 01 30 06 2021 (377.7k)
Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja 01 01 30 06 2021 (1M)
Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada Za Razdoblje O D 01 01-30 06 2021 (263.5k)
Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Spomeničke Rente Za Razdoblje Od 01 01 30 06 2021 (239.5k)
Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa 01 01 30 06 2021 (255.4k)
Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Za Razdoblje 01 01-30 06 2021 (446.3k)
Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa Za Razdoblje 01 01 30 06 2021 (256k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve Od 01 01 30 06 2021 (176.5k)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna 01 01 30 06 2021 (1.2M)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata 01 01-30 06 2021 (190.5k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01 30 06 2021 (190.9k)
Zaključak O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 01 01 30 06 2021 (186.6k)
Zaključak O Izvršenju Planova I Programa Za Razdoblje Od 01 01 30 06 2021 (244.6k)
Godišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2021 G (307.1k)
GOFI 2020
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Općine Hrašćine Za 2020 (1.6M)
IZVRŠENJE 2020 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (21.1k)
IZVRŠENJE 2020 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (16.9k)
IZVRŠENJE 2020 IZVORI FINANCIRANJA (12.2k)
IZVRŠENJE 2020 ORGANIZACIJSKA KLASIFIAKCIJA (41k)
IZVRŠENJE 30062020 IZVORI FINANCIRANJA (12.3k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu (240.5k)
Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Za 2020 (929.4k)
Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2020 (1.4M)
Izvješće O Korištenju Proračunske Rezerve Za 2020 (223.6k)
Obrazloženje Uz GOFI 2020 (1.3M)
Obrazloženje Uz Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna 01 01-30 06 2020 (934.3k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (21.6k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA (15.6k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 30062020 ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (46.4k)
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01 01-30 06 2020 (1.1M)
Polugodišnje Izvješće O Korištenju Proračunske Rezerve (149k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi 01 01-30 06 2020 (285.5k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture 01 01-30 06 2020 (1.3M)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potrba U športu 01 01-30 06 2020 (165.2k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi 01 01-30 06 2020 (223.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01-30 06 2020 (720.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Spomeničke Rente 01-30 06 2020 (174.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada 01 01-30 06 2020 (196.6k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Vodnog Doprinosa 01 01-30 06 2020 (179.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška šumskog Doprinosa 01 01-30 06 2020 (173.5k)
Polugodišnji Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu (147.9k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Planova I Programa 01 01-30 06 2020 (170.7k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje 01 01-30 06 2020 (142.4k)
Zaključak Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture 01 01 30 06 2020 (141.8k)
Zaključak O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 01 01 30 06 2020 (407.2k)
Zaključak O Izvršenju Plana Razvojnih Programa Za 2020 (186.5k)
Zaključak O Izvršenju Planova I Programa Za 2020 (1.8M)
Zaključak O Izvršenju Programa Održavanja Za 2020 (189.6k)
Zaključak O Izvršenju Programa Gradnje Za 2020 G (188.8k)
GOFI 2019
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 2019 POSEBNI DIO Konačno (47.7k)
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 2019 Konačno (21.9k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2019 Konačno (16.2k)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019 (1.5M)
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA (287k)
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE OD 01 01 31 12 2020 (302.7k)
IZVORI FINANCIRANJA 2019 KONAČNO (11.7k)
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019 G (1.9M)
IZVRŠENJE PROGRAMA BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SKRBI U 2019 G (668.3k)
IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 G (1.4M)
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 G (458.7k)
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2019 G (332.5k)
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 G (1.9M)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADA ZA ZADRAŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2019 G (418.3k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2019 G (341.7k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019 G (344.8k)
IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAV VODNOG DOPRINOSA ZA 2019 G (367.5k)
Izvještaj O Danim Jamstvima I Izdacima Po Jamstvima Od 01-01 Do 30-06 2019 (135.4k)
Izvještaj O Zaduženju Na Domaćem I Stranom Tržištu Novca I Kapitala Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.8k)
Izvješće O Korištenju Tekuće Proračunske Rezerve Od 01-01 Do 30-06 2019 (146.9k)
OBRAZLOŽENJE UZ GOFI ZA 2019 G (1.5M)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 EKONOMSKA KL (21k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 FUNKC KLASIF (15k)
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 ORGANIZACIJSKA KL (42.4k)
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OD 01 01 30 06 2019 PO IZVORIMA (11.9k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Od 01-01 Do 30-06 2019 (292.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture Od 01-01 Do 30-06 2019 (586.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U Kulturi Od 01-01 Do 30-06 2019 (221.1k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Javnih Potreba U športu Od 01-01 Do 30-06 2019 (213.5k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Od 01-01 Do 30-06 2019 (203.3k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava Vodnog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (177.4k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Od 01-01 Do 30-06 2019 (172.8k)
Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Programa Uutroška Sredstava Spomeničke Rente Od 01-01 Do 30-06 2019 (167.1k)
Polugodišnje Izvršenje Plana Razvojnih Programa 2019-2021 Od 01-01 Do 30-06 2019 (872.7k)
Polugodišnje Izvršenje Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Od 01-01 Do 30-06 2019 (745k)
Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Za 2019 Od 01-01 Do 30-06 2019 Pdf (1.2M)
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PLANOVA I PROGRAMA ZA 2019 G (463.9k)
Zaključak O Izvršenju Programa Od 01 01 Do 30 06 2019 (193.9k)