MJESNI ODBOR TRGOVIŠĆE
1 IVAN HRUŠKAR, TRGOVIŠĆE 5, 098 175 5345 Predsjednik
2 VIŠNJA ČOPOR, TRGOVIŠĆE 11, Članica
3 DARKO SOKSER, JAREK HABEKOV 1A, Član
4 IVICA KURTOIĆ, TRGOVIŠĆE 5B, Član
5 ZDRAVKO GRĐAN, JAREK HABEKOV 10D, Član