Tema: NACRT I. Izmjena Proračuna za 2022. godinu 

Početak savjetovanja: 15.11.2022.
Završetak savjetovanja: 30.11.2022.

Izmjena proračuna za 2022.godinu-prijedlog

04-Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Proračun

7-plan-razvojnih-programa-2022 -IZMJENA-PRIJEDLOG

8-Program-gra-enja-komunalne-infrastrukture-2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

9-Program održavanja kom.inf. za 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

10-program javnih potreba u športu 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

11-Program kulture za 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

12-Program korištenja sredstava spomeničke rente 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

13-Program-šumski doprinos 2022–IZMJENA -PRIJEDLOG

14-PROGRAM SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

15-PROGRAM-UTROSKA-SREDSTAVA-NEZAKONITO-2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

16-Program socijalne skrbi za 2022-IZMJENA -PRIJEDLOG

Tema: NACRT Proračuna za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024.-2025. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2022.
Završetak savjetovanja: 30.11.2022.

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Proračun

03-Vodič-proračun-za-građane-za-2023

04-OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Proračuna

05- PRIJEDLOG Proračun za 2023-prva strana

06-Odluka o izvršenju proračuna

8-Program-građenja-komunalne-infrastrukture

9-Program održavanja komunalne infrastrukture

10-program javnih potreba u športu

11-Program kulture

12-Program korištenja sredstava spomeničke rente

13-Program-šumski doprinos

14-PROGRAM SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA

15-PROGRAM-UTROSKA-SREDSTAVA-NEZAKONITO

16-Program socijalne skrbi za

PLAN 2023-2025 U KUNAMA I EURIMA ZA 2023.GOD-

TEMA: Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Hrašćina

Početak savjetovanja: 13.05.2022.
Završetak savjetovanja: 13.06.2022.

-Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini-HRAŠĆINA

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-ETIČKI KODEKS

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju-etički kodeks

************************************************************************

TEMA: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu u Općini Hrašćina

Početak savjetovanja: 13.05.2022.
Završetak savjetovanja: 13.06.2022.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

odluka o izmjeni Odluka o komunalnom redu

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju-kom.red

************************************************************************

TEMA: Odluka o izmjeni  odluke o  komunalnim djelatnostima na području Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 13.05.2022.
Završetak savjetovanja: 13.06.2022.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Odluka o izmjeni Odluke-o-komunalnim-djelatnostima-na-području-Općine-Hrašćina

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju-kom.djelatnosti

************************************************************************

TEMA: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 21.12.2021.
Završetak savjetovanja: 20.01.2022.

OdlukaZGO2021 (1)

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju

************************************************************************

Tema: NACRT Proračuna za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023.-2024. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2021.
Završetak savjetovanja: 30.11.2021.

PLAN-PROJEKCIJA 2022-2024_3_RAZINA

Vodič-proračun-za-građane-za-2022

Izvješće o provedenom savjetovanju

************************************************************************

Tema: NACRT I. Izmjena Proračuna za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022.-2023. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2021.
Završetak savjetovanja: 30.11.2021.

I IZMJENA PRORAČUNA ZA 2021

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Proračun-I.izmjena proračuna

************************************************************************

Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 22.10.2021.
Završetak savjetovanja: 06.11.2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina-22.10.

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Poslovnik-08.11.2021

************************************************************************

Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-poslovnik-2021

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina 2021

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Poslovnik

************************************************************************

Tema: NACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-statut 2021

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina 2021

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Statut

***************************************************************************************

Tema: NACRT Proračuna za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022.-2023. godinu

Početak savjetovanja: 25.11.2020.
Završetak savjetovanja: 10.12.2020.

***************************************************************************************

Tema: NACRT I. Izmjena Proračuna za 2020. godinu 

Početak savjetovanja: 25.11.2020.
Završetak savjetovanja: 10.12.2020.

************************************************************************

Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

***************************************************************************************

TemaNACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

***************************************************************************************

Tema: NACRT Proračuna za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021.-2022. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

Tema: I. izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2019. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

***************************************************************************************

TemaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja  biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 11.11.2019.
Završetak savjetovanja: 26.11.2019.

 

***************************************************************************************

Tema: Odluka o komunalnom redu Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.

***************************************************************************************

Tema: Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.