Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-poslovnik-2021

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina 2021

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Poslovnik

_____________________________________________________________________________

Tema: NACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 19.02.2021.
Završetak savjetovanja: 06.03.2021.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-statut 2021

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina 2021

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju Statut

_________________________________________________________________________

Tema: NACRT Proračuna za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022.-2023. godinu

Početak savjetovanja: 25.11.2020.
Završetak savjetovanja: 10.12.2020.

_________________________________________________________________________

Tema: NACRT I. Izmjena Proračuna za 2020. godinu 

Početak savjetovanja: 25.11.2020.
Završetak savjetovanja: 10.12.2020.

______________________________________________________________________________

Tema: NACRT prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

___________________________________________________________________________________

TemaNACRT prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 20.02.2020.
Završetak savjetovanja: 06.03.2020.

_______________________________________________________________

Tema: NACRT Proračuna za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021.-2022. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

Tema: I. izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2019. godinu

Početak savjetovanja: 15.11.2019.
Završetak savjetovanja: 30.11.2019.

______________________________________________________________________________________________

TemaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja  biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 11.11.2019.
Završetak savjetovanja: 26.11.2019.

 

_________________________________________________________________________________________________

Tema: Odluka o komunalnom redu Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.

__________________________________________________________________________________________________

Tema: Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Hrašćina

Početak savjetovanja: 23.08.2019.

Završetak savjetovanja: 07.09.2019.