V.IZMJENA PPUO HRAŠĆINA

IV.IZMJENA PPUO HRAŠĆINA

III.IZMJENA PPUO HRAŠĆINA

III.Izmjena
1 A (4.6M)
1 A NAMJENA 2022 (4.3M)
1 B (4.8M)
1 B PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 2022 (4.5M)
2 A (4.7M)
2 A ELEKTROENERGETIKA I ENERGETSKI SUSTAVI 2022 (4.4M)
2 B (4.9M)
2 B KORIŠTENJE VODA I ODVODNJA OTPADNIH VODA 2022 (4.5M)
3 A (12.7M)
3A POSEBNE MJERE UREDENJA I ZASTITE 2022 (12.2M)
4 A 1 Građevna Područja 2022 (479.5k)
4 A 2 Građevna Područja 2022 (403.4k)
4 A 3 Građevna Područja 2022 (456.5k)
4 A 1 (565.7k)
4 A 2 (484.7k)
4 A 3 (540.3k)
HRASCINA TK25 (448.5k)
HRAŠĆINA III ID PPUO Donošenje Ispravak TP Final 2022 (8.1M)
HRAŠČĆINA III ID PPUO Donošenje (10.2M)
Hrascina TK (16.8M)
II ID PPUO HRASCINA 1A NAMJENA PLAN Namjena (3.8M)
III ID PPUO HRASCINA 1A NAMJENA PLAN (3M)
III ID PPUO HRASCINA 1B PROMET PLAN (1.4M)
III ID PPUO HRASCINA 2A ENERGETSKI SUSTAVI PLAN (1.2M)
III ID PPUO HRASCINA 2B VODOOPSKRBA ODVODNJA PLAN (1.1M)
III ID PPUO HRASCINA 3A POSEBNE MJERE UREDENJA I ZASTITE PLAN (380.3k)
III ID PPUO HRASCINA 4a (1.3M)
Izmjena Odluke O Izradi III Izmjena I Dopuna PPUO (683.2k)
Izvješće O Javnoj Raspravi III ID PPUO Hrašćina (2.2M)
Odluka O Donošenju III Izmjena I Dopuna PPUO Općine Hrašćina (507.8k)
Odluka O Izradi III Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina (734k)
PPŽ KRAPINSKO ZAGORSKA 2022 (1.8M)
Zaključak O Usvajanju I Tehničkog Ispravka III Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina 2022 (342.7k)
Zaključak O Utvrđivanju Prijedloga III Izmjena I Dopuna PPUO Za Javnu Raspravu (198.2k)
Zapisnik JR Pdf (226.1k)
Zz Sastavnica25000 (8.2M)

II.IZMJENA PPUO HRAŠĆINA

I.IZMJENA PPUO HRAŠĆINA