logo-eu-esi-opkik-mrrfeu-mzo-fzoeu_2

Projekt:

Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine otpada

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0021

Opis projekta:
Područje obuhvata je pet JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 12.094 stanovnika u 3.864 kućanstva.

Cilj projekta:
Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

 

Podaci o nositelju projekta:
Općina Konjščina
Ulica Ivice Gluhaka 13
49 282 Konjščina
e-mail: procelnica@konjscina.hr; www.konjscina.hr

Ukupna vrijednost projekta: 477.086,06 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 405.523,14 kuna (85%)
Trajanje projekta: 7. svibnja 2018. do 7. svibnja 2019. godine.

Kontakt osoba za provođenje projekta:
Mirko Krznar
tel: +385 (0) 49 465 905
e-pošta: nacelnik@konjscina.hr

 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

_________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.

Više o projektu saznajte na: www.savjesno.eu