Trenutni se na području Općine Hrašćina vrši nasipavanje makadamskih cesta kamenim agregatom, čišćenje odvodnih kanala, čišćenje i širenje spojnih cesta i to na području Vinarija…