PODACI O PROJEKTU                                                                                                                       „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.,…