Općina Hrašćina poziva sve vlasnike ili posjednike pasa na području Općine Hrašćina da se pridržavaju odredbi Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 30/18).

Naime, Općina Hrašćina zaprimila je više obavijesti i pritužbi od strane građana o psima koji se bez nadzora kreću općinom, a mogu predstavljati opasnost za sigurnost ljudi. Stoga, ovim putem upozoravamo vlasnike i posjednike istih da su se dužni pridržavati citirane Odluke, a posebno da je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcem, te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece, da je zabranjeno puštati pse na javne površine, da nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora, a posjednik kućnog ljubimca je dužan očistiti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca.

Što se tiče pasa, dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen (MIKROČIPIRAN) sukladno propisima o veterinarstvu, a posjednik psa je dužan osigurati da pas ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja.

Po javnim površinama na području Općine Hrašćina, posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost ljudi i njihovo kretanje. Posjednik kućnog ljubimca koji ne može brinuti o njemu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se brinuti o njima na propisan način.

Za postupanje protivno odredbama Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 kuna do 2.000,00 kuna temeljem čl.239 st.1 Prekršajnog zakona (NN 70/17, 118/18).

Načelnik

Branko Tukač