Odluka o oslobođenju plaćanja troškova kuhinje u školskoj godini 2019./ 2020.

Dana 19.09.2019. godine načelnik Branko Tukač donio je Odluku o oslobođenju plaćanja troškova kuhinje za školsku godinu 2019./2020. za šestero učenika polaznika  Osnovne škole “Vladimir Nazor” Budinšćina i PŠ Hrašćina.