U okviru projekta ˝ Želim dostojanstvenu starost-II ˝, a u sklopu projekta ,,Zaželi- program
zapošljavanja žena -faza III”, te na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ˝Želim dostojanstvenu starost-II˝ KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2140-13-02-23-01, od 03.01.2023. godine, objavljenog na web stranici Općine i webu HZZ-a, povjerenstvo objavljuje

POZIV NA INTERVJU


1. Pozivaju se kandidatkinje prijavljene na Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ˝Želim dostojanstvenu starost-II na razgovor (intervju) koji će se održati 17.01.2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice.
2. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će i osobno
obaviještene.
3. Kandidatkinje koji pristupe intervjuu obavezne su predočiti identifikacijsku
ispravu.
4. Kandidatkinje koje ne pristupe intervjuu, smatra se da su povukle prijavu na natječaj.

                                                                                                      Povjerenstvo

Poziv na intervju