PODACI O PROJEKTU

                                                                                                                     

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.,

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA:

Rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja na k.č. 130/1, 130/2, 130/3, 1656 (nakon parcelacije 130/2), k.o. Hrašćina

 Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na rekonstrukciju groblja Hrašćina, odnosno na zgradu mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja.

Projektom su obuhvaćeni: provođenje nabave, financijsko upravljanje projektom, te provođenje administrativnih aktivnosti koje zahtijeva kontrolno tijelo, provođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja, provođenje stručnog nadzora nad građevinskim radovima, te provođenje raznih aktivnosti promidžbe i vidljivsti projekta.

Ciljevi projekta:

Opći cilj Projekta je povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva Općine Hrašćina kroz rekonstrukciju groblja, što rezultira podizanjem razine kvalitete infrastrukture i usluga koje proizlaze iz iste za lokalno stanovništvo. Opći cilj projekta ostvaruje se specifičnim ciljevima, a to su: 1.) rekonstrukcija zgrade mrtvačnice; 2.) rekonstrukcija ispraćajnog trga; 3.) rekonstrukcija pješačkih staza groblja. Projektom se doprinosi ostvarivanju ciljeva navedenih u Programu ukupnog razvoja Općine Hrašćina za razdoblje 2016.-2021. i to na strani 34, točka 6.2 Strateški ciljevi i mjere, Prioritet 1. Uređenje komunalne infrastrukture, Mjera 3. Uređenje groblja.

Rezultati projekta :

Očekivani rezultati Projekta jesu:

R1.) Pozitivan doprinos razvoju komunalne infrastrukture, usluga i

kvalitete života na području Općine Hrašćina (I1 = vrijednost ulaganja u rekonstrukciju groblja i mrtvačnice),

R2) Rekonstruirano groblje (I2 = uređene pristupne staze unutar groblja; I3 = uređen ispraćajni trg),

R3) Rekonstruirana zgrada mrtvačnice (I4 = zamijenjen pokrov, I5= obnovljeni dijelovi dotrajale krovne konstrukcije, I6=obnovljena stolarija, I7= obnovljeno pročelje, I8= uređena unutrašnjost

Ukupna vrijednost projekta:

463.750,00 HRK

Iznos potpore:

401.760,00 HRK

Udio u sufinanciranom dijelu:

90% Europska unija, 10% Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta:

16.04.2020.- 01.10.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Kristina Črček, dipl.oec., mob. 095 357 88 28, e-mail: consulting.project.plus@gmail.com

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije, unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Tip operacije 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-PRIJE
REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-PRIJE
REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-PRIJE
REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-PRIJE
REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-POSLIJE
REKONSTRUKCIJA GROBLJA HRAŠĆINA-POSLIJE