Zagorska učiteljica Štefanija Bernas Belošević živjela je u hrašćinskoj kuriji Njegoš. Zapisi su tiskani u obradi Mateje Žugec. Radi se o oko 250 stranica ispisanih rukom koje su bile pohranjene u kuriji. Osim zapisa, Mateja je rekonstruirala životni i radni vijek književnice i učiteljice od polovice 40-tih do 1957. kada je Štafanija preminula. Knjigu je izdalo Esperantsko društvo Trixini sa sjedištem u hrašćinskoj kuriji, čija je vlasnica Spomenka Štimac i tajnica Hrvatskog esperantskog saveza.

Kurija je inače i sjedište kulturnih događanja u mjestu i središte svih događanja vezanih uz esperantizam. Mateja Žugec dobila je 2013. godine kao studentica 5. godine francuskog jezika i kroatistike Rektorovu nagradu za rad “Zapisi o Hrašćini Štefanije Bernas Belošević”.