Načelnik općine objavljuje Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2020.godini.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

POTREBNI OBRASCI:

TEKST NATJEČAJA: Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2020.godini

1-PRIJAVNICA-UDRUGE OPIS PROGRAMA

2-OBRAZAC PRORAČUNA

3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

4-OBRAZAC O PARTNERSTVU

5-OBRAZAC IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU