Gospodarenje otpadom obaveza je za sva domaćinstva i sve poslovne prostore prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove. Kada u kantu za otpad bacamo različite vrste otpada nastaje smeće jer se takva kombinacija ne može reciklirati. Nažalost često završava i na divljim deponijima u prirodi. 

Kada otpad odvajamo po vrstama (papir, plastika,metal, staklo, bio otpad, tekstil, elektronički otpad…) omogućujemo recikliranje i nastanak sirovina iz otpada. 

U priloženom letku komunalnog poduzeća Komunalac Konjšćina d.o.o prikazano je pravilno razvrstavanje otpada.

Da bi što učinkovitije odvojili pojedine vrste otpada, može Vam pomoći aplikacija na internetu link:  Razvrstaj me“. 

Razvrstaj.me je besplatna internet aplikacija za pomoć pri odvajanju različitih kategorija komunalnog otpada. U tražilicu upišite naziv otpada koji želite odbaciti i saznajte u koji spremnik i na koji način to učiniti (papir, plastika, staklo….). Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte njezin opis te provjerite odnosi li se opis na Vašu vrstu otpada i sustav gospodarenja otpadom u vašem gradu ili općini.