Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina

poziva sve kreativce i ljubitelje fotografije da se prijave na

3. foto natječaj

„Hrašćina u oku“,

natječaj za izbor najboljih digitalnih fotografija koje uključuju zanimljive i skrivene detalje u kombinaciji s prirodnim ljepotama, kulturnom i prirodnom baštinom s područja općine Hrašćina.

Cilj natječaja: potaknuti mještane, umjetnike ili/i amatere da razmišljaju o detaljima i zanimljivostima s područja općine Hrašćina kao destinacijama koje svojim ljepotama i kulturno – povijesnim vrijednostima mogu doprinijeti medijskoj reklami i popularizaciji kraja.

Tema natječaja: Alatke i pomagala (kućna, ratarska, zanatska), strojevi i oruđa za rad naših starih u prirodnom okruženju kao dio narodne ostavštine s područja općine Hrašćina, sa zanimljivim i skrivenim detaljima, snimljeni u bilo koje godišnje doba.

Sudionici: svi fotografi/fotografkinje, amateri/amaterke, profesionalci/profesionalke, državljani/državljanke Republike Hrvatske bez obzira na mjesto stanovanja.

Vrijeme trajanja natječaja
: od 15.1. do 15.10. 2019. godine.

Tijek foto natječaja: Po završetku foto natječaja tročlani stručni žiri odabrat će najbolje fotografije koje će biti tiskane na kalendaru Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina za 2020.godinu. Broj izabranih fotografija ovisi o broju i kvaliteti pristiglih fotografija na natječaj, a ne može biti veći od 24.

Autori izabranih fotografija dobit će priznanja za sudjelovanje u foto natječaju, a tri autora najuspješnijih fotografija prema mišljenju stručnog žirija bit će nagrađena.

Dodjela nagrada i priznanja održat će se po završetku izbora, a na promociji kalendara.

Uvjeti i način predaje fotografija:

 Svaki/svaka autor/autorica može poslati do 3 fotografije.

 Starosna dob autora nije ograničena.

 Fotografije se predaju online na mail adresu Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina:

bastina.hrascine@gmail.com

 uz poslane fotografije, pošiljatelj treba navesti:

-ime i prezime autora fotografije

-mjesto i godinu nastanka fotografije

-kontakt mail ili broj telefona autora fotografije

 Fotografije moraju biti u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete – minimalnih dimenzija od 2500 do 3500 piksela (visina ili širina fotografije), rezolucije 300 dpi (fotografija može biti snimljena analognim fotoaparatom, no u natječaju treba biti prijavljena u digitalnom obliku.

 Fotografije moraju biti novijeg datuma (ne starije od 5 godina).

 Montaže se ne primaju.

 Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise.

 Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.

 Fotografija može imati minimalne korekcije u vidu poravnanja, izrezivanja, oblikovanja ruba fotografije, kontrasta i boje.

 Fotografije pretjerano uređivane različitim filterima neće se uzimati u obzir.

Autorska prava

Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica osobno je odgovoran/odgovorna za prikazani motiv na fotografiji.

Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica garantira da je fotografija snimljena na području općine Hrašćina.

Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica garantira da ne postoje prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.

Autor/autorica fotografija poslanih na ovaj Foto natječaj prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tih fotografija Klubu ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina i njegovim partnerima, sponzorima i medijima, vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe općine Hrašćina i samog autora te se za takvo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na potraživanje autorske naknade.

Pri svakom korištenju fotografija iz ovog foto natječaja Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina obvezuje se naznačiti autora/autoricu.

Tekst foto natječaja biti će objavljen na facebook profilu Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, službenim internetskim stranicama Općine Hrašćina i drugim načinima javnog informiranja.

Zaštita osobnih podataka: Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina obvezuje se osobne podatke sudionika natječaja (ime i prezime autora, mail adresu i broj telefona), čuvati u tajnosti do trenutka individualnog obavještavanja o rezultatima natječaja, a potom brisati. Javljanjem na natječaj autor fotografija pristaje na objavu svog imena i prezimena, roditelj ili zakonski zastupnik maloljetnog autora, koje će se objavljivati na način propisan natječajem.

Napomena: Fotografije prikupljene putem natječaja Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina koristit će isključivo u promotivne svrhe: objave na facebooku, tisak kalendara i promotivnog materijala.

Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, Trgovišće 23c, 49 283 Hrašćina Trgovišće

mail: bastina.hrascine@gmail