Općina Hrašćina temeljem članka 23. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (“Narodne novine” br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) radi izvješćivanja Agencije, objavljuje

ANKETU

o zainteresiranosti mještana  Općine Hrašćina za rješavanje stambenih pitanja uključivanjem u Program društveno poticajne stanogradnje – POS.

Zainteresirani trebaju popuniti Anketni upitnik te ga dostaviti u Općinu Hrašćina osobno ili putem e-maila opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr do 14.11.2022.