Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja privela je još jedan projekt kraju. Izrađena je Aplikacija planinarskih i biciklističkih ruta Ivanščice. Aplikaciju je moguće preuzeti putem mobilnih aplikacija Android/IOS. Projekt je financiran odobrenim sredstvima Hrvatske turističke zajednice. U 2024. godini planira se realizacija II. faze projekta, tj. montiranje tabli koje se postavljaju na početak svake rute, a sadržavaju:
•       Autorski logo aplikacije i   TZ-a
•       Prikaz rute na kartografskoj podlozi (slika).
•       QR kod skeniranjem kojeg se otvara WebGIS aplikacija sa zumiranom i označenom datom rutom te QR kodovi za preuzimanje Android/iOS aplikacija s Google Play-a/Apple App Store-a.

Aplikacija je dostupna na sljedećem linku  https://webgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c289df7f04264c3a9b1b047994179afe .