Odluka o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području općine Hrašćina za 2017. godinu. Zahtjev: http://www.opcina-hrascina.hr/datoteke/dokumenti/opcinski-akti/zahtjevi-obrasci/Zahtjev-za-pomo%C4%87-roditeljima-za-novoro%C4%91en%C4%8Dad.doc