Odluke načelnika općine

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019    

Odluke općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

pdf
Dodatak Odluci O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 13/12/2016 22:4290.2k

pdf
Izvješće O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 13/12/2016 22:42195.2k

pdf
Odluka O Darovanju Zemljišta 13/12/2016 22:4289k

pdf
Odluka O Davanju Na Privremeno Ili Povremeno Korištenje Doma Kulture 13/12/2016 22:42122.6k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Za 2015 13/12/2016 22:42116k

pdf
Odluka O Držanju Pasa I Mačaka 13/12/2016 22:43119.4k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2016 13/12/2016 22:4499k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Utvrđivanje Stanja Nekretnina U Vlasništvu Općine Hrašćina 13/12/2016 22:4389.5k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2016 13/12/2016 22:43115.2k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnim Djelatnostima 13/12/2016 22:4389.3k

pdf
Odluka O Izradi I IDPPUO Hraščina 13/12/2016 22:43139.3k

pdf
Odluka O Izradi I Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina 13/12/2016 22:43131.3k

pdf
Odluka O Prijenosu Vlasništva Nad Komunalnim Vodnim Građevinama 13/12/2016 22:4392.5k

pdf
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Koncesiji 13/12/2016 22:4389.3k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza SŠ 13/12/2016 22:4390.6k

pdf
Odluka O Sufinancuranju Prijevoza Učenika OŠ 13/12/2016 22:4394.8k

pdf
Odluka O Uređenju Prometa Na Području Općine Hrašćina 13/12/2016 22:43171.5k

pdf
Zaključak Prihvaćanje Izvješća DVD a Za 2014 Godinu 13/12/2016 22:44134.8k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 13/12/2016 22:4480.8k

sjednice općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019