Odluke načelnika općine

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019    

Odluke općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

pdf
Analiza Stanja Plan Razvoja 29/01/2018 18:163.8M

pdf
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2017g 29/01/2018 18:165.4M

pdf
HRASCINA II DPPUOH 18/05/2017 9:231M

pdf
Izvjesce O Izvršenju Proracuna Opcine Hrascina Za Prvo Polugodiste 03/10/2017 11:492.3M

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Zagorskoj Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi 28/04/2017 10:16258.9k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja a Području Općine Hrašia Rekonstrukija Zgrade Doma Kulture I Izgradnja Parkirališta U Trgovišću 28/04/2017 9:42326.4k

pdf
Odluka O Dodjeli Statusa Nerazvrstanih Cesta Javnog Dobra U Općoj Upotrebi 29/01/2018 18:16633.1k

pdf
Odluka O Godišnjem Obračunu Proračuna Općine Hrašćina Za 2016 27/04/2017 10:092.7M

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina 01/09/2017 15:20426.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2018 03/01/2018 13:42603.2k

pdf
Odluka O Izboru Inventurne Komisije Opčine Hrašćina 01/09/2017 15:20399.2k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Groblja I Javnih Površina Na Podrčju Općine Hrašćina 28/04/2017 10:16268.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Javne Rasvjete Na Području Općine Hrašćina 28/04/2017 10:16269.9k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima Na Području Općine Hrašćina 28/04/2017 10:16272.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Održavanje Nerazvrstanih Cesta Na Području Općine Hrašćina 28/04/2017 10:16265.6k

pdf
Odluka O Izboru Ovlaštenih Potpisnika Financijske Dokumentacije Općine Hrašćina 01/09/2017 15:20454.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode Općine Hrašćina 01/09/2017 15:20398.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine U Vlasništvu Općine Hrašćina 01/09/2017 15:20415.1k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata 01/09/2017 15:20407.5k

pdf
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća Općine Hrašćina 01/09/2017 15:20425.7k

pdf
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi 2018 03/01/2018 13:42442.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Koeficijentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika Jedinstvenog Upravnog Odjela 01/09/2017 15:20480.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnom Doprinosu 2018 03/01/2018 13:42444.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Visini Naknade članovima Općinskog Vijeća I Vijeća Mjesnih Odbora 01/09/2017 15:20409.8k

pdf
Odluka O Korištenju Javnih Povrsina I Drugih Nekretnina U Vlasnistvu Opcine Hrascina U Svrhu Politickih Aktivnosti 11/05/2017 19:271M

pdf
Odluka O Kupnji Nekretnine 29/01/2018 18:16505k

pdf
Odluka O Općinskim Porezima Općine Hrašćine 2018 03/01/2018 13:421.5M

pdf
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika, Visini Naknade Za Rad Zamjenika Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedeni Dužnosnika 01/09/2017 15:20936.3k

pdf
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika I Zamjenika Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće 01/08/2017 12:03451.7k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OSNOVNA ŠKOLA 27/09/2017 22:41500.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SREDNJA ŠKOLA 27/09/2017 22:411.2M

pdf
Odluku O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina 01/09/2017 15:20587.4k

pdf
Rjesenje O Izboru Odluka Za Status I Poslovnik 17/07/2017 20:56641.3k

pdf
Rjesenje O Izboru Podpredsjednika OV 17/07/2017 20:56402.7k

pdf
Rjesenje O Izboru Prdsjednika OV 17/07/2017 20:56390.4k

pdf
Rjesenje O Mandatnoj Komisiji OV 17/07/2017 20:56400.2k

pdf
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje 17/07/2017 20:56397k

pdf
Zakljucak O Mandatnoj Komisiji OV 17/07/2017 20:56408.8k

pdf
Zaključak O Dodjeli Stipendija 2017-2018 29/01/2018 18:16674.7k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja O Radu DObrovoljnog Vatrogasnog Društva Hrašćina Trgovišće 27/04/2017 10:29203.2k

sjednice općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019