Odluke načelnika općine

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019    

Odluke općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

pdf
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2018g 11/03/2019 15:156.3M

pdf
Izvješće O Izvršenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2017g 03/05/2018 9:383.3M

pdf
Odluka O II Izmjeni Odluke O Visini Naknade Clanovima Opcinskog Vijeca I Vijeća Mjesnih Odbora 28/10/2018 23:57636.5k

pdf
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste 05/08/2018 22:20481.4k

pdf
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste Javnog Dobra U Opcoj Upotrebi Za Cestu Trgovisce Donji Kraljevec 03/02/2019 23:15666.6k

pdf
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćinu 05/08/2018 22:21758.1k

pdf
Odluka O Donošenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina Za Razdoblje 2017-2022g 07/05/2018 10:22425k

pdf
Odluka O Imenovanju Koordinatora Na Lokaciji Općine Hrašćina 05/05/2019 21:08590.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoci Roditeljima Novorodjene Djece Na Porducju Opcine Hrascina U 2019g 21/01/2019 15:16977.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Placi Opcinskog Nacelnika Visini Naknade Za Rad Zamjenika Opcinskog Nacelnika Te Drugim Pravima Navedenih Duznosnika 28/10/2018 23:58764.2k

pdf
Odluka O Mjerama Sprječavanja Nepropisnog Odbacivanja Otpada I Mjerama Za Uklanjanje Otpada Odbacenog U Okolišna Podrucju OH 28/10/2018 23:552.4M

pdf
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina 20/02/2018 23:015.8M

pdf
Odluka O Određivanju Pravnih Osoba Od Interesa Za Sustav Civilne Zaštite Općine Hrašćina 05/08/2018 22:21792.9k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Procjene Ugroženosti Od Požara I Tehnoloških Eksplozija I Plana Zaštite Od Požara 03/02/2019 23:15695.8k

pdf
Odluka O Rasporedjivanju Sredstva Za Rad Politichkih Stanaka Zastupljenih U Opcinskom Vijecu Opcine Hrascina Za Razdoblje Od 01-01-2019-31-12-2019g 21/01/2019 15:161.1M

pdf
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Osnivanju I Organiziranju Postrojbe Civilne Zaštite Opće Namjene Općine Hrašćina 05/08/2018 22:21711.4k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Nabave Udžbenika Za Osnovnu Školu Za 2018 Godinu 05/08/2018 22:21413.9k

pdf
Odluka O Uvjetima I Načinu Držanja Kućnih Ljubimaca 12/07/2018 15:078.1M

pdf
Odluke OV Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Pod OH 05/08/2018 22:211.3M

pdf
Plan Razvoja Civilne Zastite Na Podrucju Opcione Hrascine Za 2019g S Trogodisnjim Financijskim Ucincima 11/03/2019 15:224.2M

pdf
Zakljucak O Prihvacanju Plana Civilne Zastite Za 2019g 11/03/2019 15:22460.6k

pdf
Zakljucak Odluka OV 05/08/2018 22:21464.7k

pdf
Zaključak O Dodjeli Stipendije 2018 28/10/2018 23:59577.8k

sjednice općinskog vijeća

TipMapa/DatotekaDatum ModificiranVeličina

dir
2014    

dir
2015    

dir
2016    

dir
2017    

dir
2018    

dir
2019