Načelnik Branko Tukač potpisao ugovore o radu na određeno vrijeme na projektu Želim dostojanstvenu starost III sa 10 gerontodomaćica koje će brinuti o 60 korisnika. Vrijednost projekta je 525.000,00 eura koji je financiran sredstvima EU, iz ESF+ Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Ugovorom zaposlenica zasniva radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluga potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština cjelokupnog projekta Želim dostojanstvenu starost III, financiran od ESF+,u sklopu programa „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije. Ugovori su potpisani na razdoblje od 33 mjeseca.