Poštovani mještani!

Danas oko 9,00 sati zaprimili smo dojavu mještana Gornjeg Kraljevca, zaseok Salaji Baboki, o početku izgradnje temelja za baznu stanicu TELE2 u blizini njihovih kuća.

Kontaktirali smo nadležne službe Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina i ispostavu Zlatar te nakon toga izašli na lice mjesta i konstatirali da je došlo do početka izgradnje temelja bazne stanice u prizemlju kuće, visina bazne stanice prema riječima vlasnika kuće biti će cca 3 m iznad krova prostorije te da nije prijavljena gradnja.

Također smo uputili dopis Državnom inspektoratu (građevinskoj inspekciji), ispostavi Zabok da izađu na teren i izvide situaciju te onemoguće daljnju izgradnju bazne stanice na spomenutoj lokaciji jer bi ista znatno ugrozila zdravlje mještana, a napose djece,  budući da se ista nalazi 50 m zračne linije od prvih kuća. 

Vaš načelnik

Branko Tukač