Poštovani,
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je na svojim službenim stranicama objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti).

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

1. kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,

3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Za sve dodatno stojimo na raspolaganju.
Lijep pozdrav,
Ingrid Jakopec
Ingrid Jakopec
Stručna suradnica I Expert assistant
Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu I Department of Economy and Entrepreneurial Infrastructure

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Frana Galovića 1b I 49000 Krapina I Hrvatska

Zagorje Development Agency Ltd. for Promoting Regional Development
Frana Galovića 1b I 49000 Krapina I Croatia

t. + 385 49 373 161 I f. + 385 49 301 290 I w. www.zara.hr