Zbog proglašenja epidemije korona virusom radno vrijeme sa strankama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina biti će

od 8,00 do 14,00 sati

Rad sa strankama odvijat će se isključivo telefonskim putem, putem faksa na broj 459-391 ili putem e-maila: opcina.hrascina.trgovisce@kr.t-com.hr. 

IZUZETNO, u slučaju hitnosti, ako drugačiji način komunikacije nije moguć, UZ PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM, stranke će se primiti, ali uz OBVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI poštujući pri tome uputu o međusobnoj udaljenosti od najmanje 1,5 do 2 metra bez neposrednog fizičkog kontakta.