Trenutni se na području Općine Hrašćina vrši nasipavanje makadamskih cesta kamenim agregatom, čišćenje odvodnih kanala, čišćenje i širenje spojnih cesta i to na području Vinarija Vinski Vrh – Gornji Kraljevec (Hunjeki) vinska cesta, Greblica, put Kuzmani – Sv. Benedikt, spojni put Žunci – Vinarija Vinski Vrh, spojna cesta Sokseri – Trgovišće, Tukači- Kurija Belošević, odvojak Vušaki, Domovec Donji – Domovec Gornji, cesta Jerteci, cesta Blažini, nerazvrstana cesta Vrbovo- Donji Domovec, cesta Čaćki – kapelica u Vrbovu, cesta Žugci-Domovec, i odrađeno je priključenje javne rasvjete u Vrbovu(zaseok Markovići – Pugari) proširena javna rasvjeta u Jarku Habekovom, Vrbovu i Gornjem Kraljevcu. Trenutno se radi i na uređenju mjesnog groblja u Hrašćini, kao i na uređenju javnih površina u Husincu, Trgovišću i Vrbovu i Domovcu.
Potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova fondova na iznos od 150.000,00 kuna rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Dobivena ODLUKA Ministarstva graditeljstva za asfaltiranje i rekonstrukciju ceste HUCIKI-KOVAČIĆKI na iznos od 100.000,00 kuna i sa Županijom Krapinsko-Zagorskom na 60.000,00 kn za projektiranje cesta, 15.000,00 kuna na ime kamernog materijala i 7.000,00 kuna na ime sanacije divljeg odlagališta također aplicirana zgrada kulturnog centra u Trgovišću EU -fondovi na iznos od 8.500,000,00 kuna.
Načelnik Branko Tukač