Krapinsko – zagorski župan Željko Kolar donio je dana 05.09.2019. odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete: da je njihovo prebivalište ili boravište na području Krapinsko – zagorske županije, da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, da udaljenost od adrese u mjestu njihova prebivališta, odnosno boravišta do adrese u mjestu škole iznosi pet i više kilometara, da svakodnevno putuju od adrese u mjestu prebivališta do adrese u mjestu škole ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak), a iznimno drugim oblikom prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza.

Prema zonama

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni, pa se tako prva zona do 10 kilometara sufinancira sa 69 kuna, druga zona od 10,01 do 20 kilometara s 99 kuna, treća zona od 20,01 do 30 kilometara sa 122 kune, četvrta zona od 30,01 do 40 kilometara sa 145 kuna, peta zona od 40,01 do 50 kilometara sa 168 kuna i šesta zona od 50,01 i više kilometara, sa 198 kuna. Kod željezničkog prijevoza sufinanciranje se utvrđuje po jedinstvenoj željezničkoj tarifi od 12,5 posto cijene mjesečne učeničke karte, a kod drugog oblika prijevoza koji nije obuhvaćen Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza, stalnim mjesečnim iznosom za vrijeme pohađanja nastave i/ili stručne prakse, u odnosu na udaljenost na kojoj se taj oblik prijevoza odvija. U prvoj zoni, od pet do deset kilometara, subvencija je 360 kuna, u drugoj zoni, od 10,1 do 20 kilometara, subvencija je 480 kuna, u trećoj zoni, 20,1 i više kilometara, subvencija je 600 kuna. Ti kriteriji obuhvaćaju učenike kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno preko pet kilometara te nemaju mogućnost korištenja javnog linijskog prijevoza, odnosno drugog organiziranog putničkog prijevoza odobrenog od nadležnog tijela, a u školu se na udaljenosti preko pet kilometara na području Republike Hrvatske, prevoze vlastitim prijevozom.

Zahtjev za subvenciju

Ako roditelj/staratelj/skrbnik istim autom u isto vrijeme i na istoj relaciji prevozi dva ili više učenika, ima pravo na naknadu samo za jednog učenika. Zahtjev za subvenciju prema toj odredbi podnosi roditelj/staratelj/skrbnik te se realizacija te subvencije regulira posebnim ugovorom.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika ili uz poseban zahtjev kod drugog oblika prijevoza.

 

Izvor: https://www.zagorje-international.hr/index.php/2019/09/12/zupan-kolar-donio-odluku-o-sufinanciranju-troskova-prijevoza-redovitih-ucenika-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2019-2020/

Tekst Odluke: KZZ-Odluka-sufinanciranje-troškova-prijevoza-SŠ-2019-20