1966. godine odlučeno da se pored tri crkve koje su raspoređene po teritoriju Župe Zajezda počne s gradnjom nove crkve, kapele sv. Josipa Radnika, u samoj Budinščini.

Usprkos svim nastojanjima i želji da to bude u samoj Budinščini, nedaleko od željezničke pruge, od ondašnjih vlasti je zaključeno da nigdje u užem centru ne postoji adekvatan prostor na kojem bi se mogla graditi crkva.

Nakon dugih pregovora odlučeno je da se nova kapela započne graditi na teritoriju župe Hrašćina, 400 m udaljenom od samog centra Budinšćine. Gradnja je započela 01. 05. 1966. godine na blagdan sv. Josipa Radnika.

1968. godine Dekretom o promjeni granice Župe Zajezda i Hrašćina, Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu, je prenio parcelu s kapelom u vlasništvo župe Zajezde.

Više na: www.zupa-zajezda.hr